Studium vztahu struktury a funkce FGF2 oligomerů tvořících membránové póry technikami zaměřenými na sledování jedné molekuly

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Biospectroscopy.
Year from
2017
Year to
2018

Dvouletý projekt v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů- Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Kandidátka v rámci projektu bude studovat protein s názvem FGF2 (Fibroblast Growth Factor 2), který hraje klíčovou roli při tvorbě nádorů. V současnosti se o struktuře a funkci FGF2 oligomerů mnoho neví. Pomoci fluorescenčních a mikroskopických technik se proto bude kandidátka přesněji zabývat:
- studiem mechanismem jeho účinku
- studium vztahu struktury a funkce FGF2 oligomeru
- zjištění počtu monomerních jednotek v tvořícím se oligomeru
Tento projekt je uskutečněn ve spolupráci s německou skupinou prof. W. Nickela (Universita Heidelberg).

RNDr. Macharová Sabína Ph.D.

E-mail
sabina.macharovaatjh-inst.cas.cz
Room
212
Extension
+420 26605 3142