Studium vlivu oxidačního stresu na apoptotickou aktivitu Bax proteinu

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Number
L200401901
Year from
2019
Year to
2020

Apoptóza je důležitým regulačním mechanismem rozhodujícím o přežití či smrti jednotlivých buněk. Vzhledem k tomu, že deregulace této dráhy může vést k závažným onemocněním jako je rozvoj neurodegenerativních onemocnění či maligní transformace, je tomuto tématu v současné době věnována značná pozornost. Kritickým bodem apoptózy je vytvoření póru ve vnější mitochondriální membráně zajišťované pro-apoptotickými efektorovými proteiny (Bax, Bak). Pracovní náplní kandidátky bude sledování vlivu oxidačního stresu na formaci pórů tvořených Bax proteinem za účelem pochopení mechanizmu, jakým oxidační stres moduluje pro-apoptotickou aktivitu Baxu na molekulární úrovni. Kandidátka bude testovat nejméně dva modulátory apoptotické aktivity, jež jsou spojeny s oxidačním stresem, a to oxidované fosfolipidy a žlučové kyseliny. Experimenty budou prováděny na modelových membránách imitujících vnější mitochondriální membránu, přičemž použity budou moderní fluorescenční metody založené na detekci jednotlivých molekul. Kandidátka dále pomáhá s vedením studentů, kteří se připojili ke skupině prof. Hofa na podzim roku 2017. Nad rámec toho se kandidátka plně účastní zavádění nových biochemických a biologických metod do naší laboratoře a na přípravě nových témat a podkladů pro budoucí sepsání grantové žádosti.

Mgr. Riegerová Petra Ph.D.

E-mail
petra.riegerovaatjh-inst.cas.cz
Room
212
Extension
+420 26605 3142