SeLOS - Společná laboratoř observační spektroskopie

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2018
Year to
2018

Abstrakt a cíle:
Cílem navrhovaného projektu je vytvoření společné laboratoře regionálního partnera a instituce navrhovatele ve Valašském Meziříčí, v objektu hvězdárny. V první fázi projektu navrhujeme tuto laboratoř ustanovit a vybavit zařízením a výpočetní technikou. V další fázi projektu budou počítače vybaveny software pro vyhodnocování dat s cílem dosáhnout automatizace zpracování vysoce rozlišených snímků spekter pořízených observačními kamerami, dosáhnout automatizace a propojení s výpočty drah a získat tak nástroj, který automaticky přiradí chemickou analýzu k vypočtené dráze objektu. Laboratoř bude vybavena také technickým zázemím pro konstrukci levných spektrálních analyzátorů, meteorických kamer a materiálem pro tuto činnost. Závěrem projektu v roce 2018 bude konference na straně regionálního partnera.
Přínosem pro akademické pracoviště jsou nové prostory pro laboratoře, přenos know-how v oblasti vyhodnocování drah objektů a přenos know-how konstrukce oproti komerčním řešením levnějších spektrálních analyzátorů typu meteorická kamera. Přínosem pro regionálního partnera je přenos know-how z akademické sféry, vývoj metod pro plnou automatizaci zpracování dat. Vědeckým přínosem je další krok k plně automatické statisticky významné analýze chemického složení meteorů v přímém propojení s chemickou analýzou jejich spekter. V neposlední řadě projekt přinese možnost školit studenty a prezentovat vědecké téma projektu před širokou veřejností. Závěrem projektu bude uspořádán workshop.

Projekt pokračující spolupráce ÚFCH JH AVČR a Hvězdárny Valašské Meziříčí (projekt započal v roce 2015), pokračoval v roce 2016 a 2017.

Spolupracující subjekt - regionální partner:
Hvězdárna Valašské Meziříčí

RNDr. Ferus Martin Ph.D.

E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Room
02, 415
Extension
+420 26605 3204