SeLOS - Společná laboratoř observační spektroskopie

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Year from
2019
Year to
2019

V druhém roce řešení projektu se chceme zaměřit na intenzivní rozvoj nové laboratoře a jejího zapojení do nových výzkumných témat a záměrů. Ukazuje se, že fundamentální výzkum zaměřený na laboratorní spektroskopii a simulaci plazmatu meteorů pomocí výkonových laserů má potenciál pro rozvoj kosmických technologií. Samotný původní záměr výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty tím neupozaďujeme, nicméně nové téma umožní pracovišti regionálního partnera zapojit se do nových iniciativ na úrovni mezinárodní spolupráce. A) PRAHA: Cílem výzkumu je zjištění základních parametrů laserových pulzů (délka pulzu, časový profil, prostorový profil, intenzita, polarizace) tak, aby byla dosažena maximální absorpce laserového záření jednotlivými vzorky (reálné meteority) a tím se optimalizoval výkon pro finální aplikace. Výzkum bude probíhat na laserových systémech UFCH JH a partnerském pracovišti PALS (Ti:safírový systém, vysokoenergetický - 600 J, soutava LIBS vybavená excimerovým a Nd:YAG laserem). Pomocí těchto laserů je možné studovat možnosti simulace plazmatu meteorů, ladit podmínky, ale také studovat možnou aplikaci pro odklon/urychlení těles a kosmického smetí o velikosti až 10 mm a extrapolovat fyzikální účinky pro velké blízkozemní objekty. REG.PARTNER: Pozorování spektrálního a fotometrického chování meteoroidů - určení modulu pevnosti, katalogizace tělesa, klasické určení trajektorie a lokalizace ve Sluneční soustavě. Unikátní reálná observační data poskytuje pracoviště SeLOS v rámci regionální spolupráce. Konfrontace observace s laboratorními testy umožňuje významný transfer znalostí do sféry aplikace. B) Plánujeme zapojení laboratoře SeLOS do československého konsorcia laboratoří cílících na zapojení do programu Europlanet II. Plánujeme nákup vzorků meteoritů pro experimenty, OON pro studenty, nákup optického materiálu, mezinárodní konferenci Europlanet na hvězdárně otevře zapojení regionu do panevropského konsorcia pro astrofyzikální výzkum a technologie.

RNDr. Ferus Martin Ph.D.

E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Room
02, 415
Extension
+420 26605 3204