ROZVOJ POZOROVÁNÍ A SPEKTROSKOPIE METEORŮ a METEORITŮ

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2017
Year to
2017

S podporou pokračující spolupráce AVČR a Hvězdárny Valašské Meziříčí (projekt započal v roce 2015), pokračoval v roce 2016,  je realizováno rozšíření pozorovacích stanic o nové meteorické spektrografy, pořízení ablačních spekter meteoritů v laboratoři ÚFCH JH a rozvíjena vzájemná spolupráce a komunikace.

Spolupracující subjekt - regionální partner:
Hvězdárna Valašské Meziříčí

RNDr. Ferus Martin Ph.D.

E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Room
02, 415
Extension
+420 26605 3204