Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Human sources.
Year from
2018
Year to
2022

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award". Dílčími cíli, tj. cíli stanovenými ÚFCH JH jsou.: 1) zavedení uceleného systému vzdělávání vědeckých pracovníků ÚFCH JH 2) zavedení uceleného systému vzdělávání manažerských a technických pracovníků ÚFCH JH 3) zpracování metodik pro aplikaci systému vzdělávání 4) harmonizací obsahu stávajícího Kodexu ÚFCH JH se zásadami a cíli Charty a Kodexu vytvořit nový Kodex zaměstnance ÚFCH JH 5) náborem a výchovou nových vědeckých pracovníků dosáhnout změny věkové skladby a zvýšit počty žen ve výzkumných pozicích. Projekt bude také řešit oblast popularizace VaV a vzdělávání mladých zájemců o vědu (cílová skupina - žáci ZŠ a SŠ).

doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.

E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
202, 203, 08
Extension
+420 26605 3804, 3445, 2101

doc. Mgr. Fárník Michal Ph.D., DSc.

E-mail
michal.farnikatjh-inst.cas.cz
Room
01 (suterén)
Extension
+420 26605 3206

prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc.

E-mail
martin.hofatjh-inst.cas.cz
Room
221, 107 c
Extension
+420 26605 3264, 2011

RNDr. Hrušák Jan CSc.

E-mail
jan.hrusakatjh-inst.cas.cz
Room
kancelář U Slovanky 5
Department
Extension
+420 26605 3181

doc. Ing. Sobalík Zdeněk CSc.

E-mail
zdenek.sobalikatjh-inst.cas.cz
Room
325
Extension
+420 26605 3646

prof. RNDr. Španěl Patrik Dr. rer. nat.

E-mail
patrik.spanelatjh-inst.cas.cz
Room
232, 216
Extension
+420 26605 3084, 3239

Ing. Stejskalová Květoslava CSc.

E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
Room
106, EDU room
Extension
+420 26605 3265, 3036