Nové coupled cluster metody korigované pomocí DMRG: Implementace pro nejnovější generaci superpočítačů a aplikace na komplexy přechodných kovů

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Development and Application of Quantum Chemical Methods
Year from
2017
Year to
2020

V tomto projektu navrhujeme nové, velmi přesné kvantově chemické metody pro popis silně korelovaných systémů vyskytujících se v mnoha chemických a biologických procesech, zejména v těch, kterých se účastní atomy přechodných kovů. Navržené metody jsou založeny na kombinaci density matrix renormalization group (DMRG) s coupled cluster (CC) metodami. DMRG je exceletní metoda pro zachycení informace o tzv. statické korelaci, přičemž tato informace je ve formě optimalizované vlnové funkce v matrix product state (MPS) formátu předána do coupled cluster metod. Díky tomu by nové metody měly vyváženě zahrnout jak statickou, tak i dynamickou korelaci, což je nezbytné pro popis těch nejnáročnějších systémů, jako jsou komplexy s více přechodnými kovy. Za účelem maximalizace aplikovatelnosti na reálné systémy plánujeme vytvořit ve spolupráci se zahraničním partnerem efektivní paralelní kód a optimalizovat jej pro nejnovější generace superpočítačů. Součástí projektu je také použití nových metod pro studium polynukleárních komplexů přechodných kovů, které se vyskytují v aktivních centrech mnohých enzymů.

doc. Mgr. Pittner Jiří Dr. rer. nat., DSc.

E-mail
jiri.pittner at jh-inst.cas.cz
Room
102
Extension
+420 26605 2015