Long wavelenght VCSEL based semiconductor laser spectroscopy in 1200-2000 nm spectral range

Grant Agency
Other national agency
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2011
Year to
2012
Účel sub-projektu: přenos specifického know-how z oblasti laserových technologií do České republiky a navázání další spolupráce na vědeckých projektech.

Cíle sub-projektu:
1) zapojení pedagogů a studentů českých vysokých škol do aktivit sub-projektu (podíl na výzkumu i prezentaci výsledků)
2) implementace nových technologií
3) posílení spolupráce mezi českou a švýcarskou výzkumnou institucí a budování další spolupráce

Partnerská instituce: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratory of the Physics of Nanostructures.

Jednotlivé akce i s fotogalerií najdete na stránce projektu s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/~ftirlab/lasers

prof. RNDr. Civiš Svatopluk CSc., DSc.

E-mail
svatopluk.civisatjh-inst.cas.cz
Room
20, 02
Extension
+420 26605 3275, 3205, 3014