Implementace pokročilých fyzikálně-chemických přístupů pro studium moderních materiálů a bio/chemických procesů

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Biospectroscopy.
Year from
2018
Year to
2022

Cílem projektu je zdokonalení analytických postupů pro maximální charakterizaci materiálů a optoelektronických/fotonických struktur, které jsou vyvíjeny v UFCHJH. Pokročilejší fyzikálně chemické metody také umožní detailnější náhled do chemických a biologických procesů. Projekt je zaměřen na inovaci již zavedených metod, jako jsou hmotnostní spektrometrie, Ramanova a fluorescenční spektroskopie, fotoelektronová spektroskopie, různé elektrochemické a fotochemické metody a pokročilá mikroskopie. Pro hlubší porozumění vlastnostem materiálů a případně sledování probíhajících změn budou některé metody kombinovány. Zkracování jednotlivých měření implementací citlivějších a rychlejších detektorů a vhodnějších algoritmů pro zpracování naměřených dat umožní pozorování dynamických změn ve studovaných vzorcích. Nové vlastnosti materiálů je také možné ověřit využitím širších spektrálních regionů, nebo nestandardních elektromagnetických jevů pomocí alternativních přístupů k již zavedenýn technikám. Mezinárodní spolupráce poskytne prostor pro implementaci těchto inovací v kratší době.

Key words:
physical chemistry;advanced materials;Alzheimer disease;physico-chemical methods;optoelectronics;spectroscopy;kinetics of chemical reactions;microskopy;protein structure;nanomaterials;biotechnologies

doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.

E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
202, 203, 08
Extension
+420 26605 3804, 3445, 2101