Elektrochemie bioflavonoidů a interakce léčiv na fázovém rozhraní

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Year from
2012
Year to
2015
Cíle projektu:
- elektrochemie bioaktivních organických heterosloučenin a jejich stabilita za přirozených
podmínek
- adsorpce na fázovém rozhraní a tvorba uspořádaných vrstev
- interakce mezi potenciálním léčivem a lipidovou dvouvrstvou
- supramolekulární komplexy bioaktivních organických heterosloučenin

Hlavním záměrem projektu řešeného ve spolupraáci se zahraničním partnerem (Universita v Pise, Itálie) je studium oxidačně-redukčních mechanismů vybraných bioaktivních látek významných ve farmacii. Navrhujeme studium elektrochemického chování organických heterosloučenin obsahující kyslík nebo dusík např. derivátů flavonoidů. Další skupinou léčiv budou dihalogenofenyl deriváty kyseliny salicylové, jako je diflunisal, který patří mezi
analgetika s dlouhotrvajícím účinkem.

RNDr. Sokolová Romana Ph.D.

E-mail
romana.sokolova at jh-inst.cas.cz
Room
634, 508, 06
Extension
+420 26605 3525, 3188, 3068