Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2017
Year to
2019

Cílem projektu je získání souboru experimentálních dat potřebných pro monitorování meziproduktů pyrolýzy a nízkoteplotní oxidace kyslíkatých paliv (např. vyšších alkoholů a etherů) se zaměřením na vybrané oxidy uhlíku a jejich prekurzory (zejména C3O2, C2O a CO) s využitím metod vysoce rozlišené FTIR a laser-diodové spektroskopie.. Jedná se o vývoj pokročilých diagnostických metod vhodných pro studium procesů čistšího spalování se zaměřením na nové typy paliv. Tyto spektroskopické studie představují výchozí bod pro určování termochemických parametrů a rychlostních koeficientů elementárních reakcí a pro úspěšné simulace spalovacích procesů. Cílem projektu je implementace laserově-spektroskopických metod zahrnujících podrobná schémata chemické kinetiky. Součástí projektu bude pilotní aplikace vyvinutých diagnostických nástrojů v rámci procesu teoretické nebo experimentální validace, přičemž zvolené aplikační případy zahrnují řešení aktuálních výzkumných úloh týkajících se fundamentálních aspektů modelování reakční kinetiky. Dílčí poznatky získané řešením projektu přispějí k: (i) rozvoji technik a nástrojů pro diagnostiku chemické kinetiky, (ii) praktické aplikaci spektroskopických diagnostických metod při návrhu laboratorních měření a (iii) efektivnímu využití laserově-spektroskopických metod při vývoji a zavádění inovativních technologií energetických přeměn

prof. Ing. Zelinger Zdeněk CSc.

E-mail
zdenek.zelinger at jh-inst.cas.cz
Room
019, 04A
Extension
+420 26605 3046, 3085