Chemicky funkcionalizované uhlíkové nanostruktury pro aplikace v kompozitních materiálech

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Number
LTC18039
Year from
2018
Year to
2020

Funkcionalizace uhlíkových nanostruktur je zásadní pro jejich úspěšné začlenění do kompozitů. Nicméně přímé studium vlivu chemické funkcionalizace na fyzikální a chemické vlastnosti u materiálů jako je chemicky exfoliovaný grafen a oxid grafenu zůstavá díky jejich komplexitě stále výzvou. Navrhovaný projekt: Chemicky funkcionalizované uhlíkové nanostruktury pro aplikace v kompozitních materiálech (ChemFun) je zaměřen na přípravu funkcionalizovaných nízkodimenzionálních uhlíkových nanostruktur (grafen, uhlíkové nanotrubičky) a studium jejich vzájemných interakcí. Tyto nanomateriály budou sloužit jako modelové systémy pro chemicky exfoliovaný/funkcionalizovaný grafen, který bude využíván v kompozitech. Konkrétně se zaměříme na testování změn v elektronové struktuře, dopování a mechanickém napětí modelových uhlíkových nanostruktur v důsledku funkcionalizace a začlenění do kompozitu. Změny ve vlastnostech budou sledovány především pomocí Ramanovy mikro-spektroskopie. Dále plánujeme využití kombinace elektrochemického dopování funkcionalizovaných uhlíkových nanostruktur a měření Ramanovy spektroskopie (in situ Ramanovy spektroelektrochemie), což nám umožní sledovat vliv změn polohy Fermiho hladiny na elektrické a mechanické vlastnosti těchto uhlíkových nanostruktur, potažmo vlastnosti jejich kompozitů s polymery. Předpokládáme, že získané informace povedou k optimalizaci postupů přípravy kompozitů a pomohou tak zlepšit vlastnosti kompozitních materiálů na bázi uhlíkových nanostruktur.

doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.

E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
202, 203, 08
Extension
+420 26605 3804, 3445, 2101