Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Year from
2018
Year to
2023

Projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) si klade za cíl vybudovat obecnou univerzitní platformu, která integruje výzkumné aktivity v oblastech fyziky, matematiky, chemie a inženýrství pro jadernou technologii, materiálové vědy, fotoniky, detektorové technologie a v několika dalších progresivních oborech - to vše na bázi všestrannosti a širokého pokrytí výzkumných oborů z oblasti přírodních věd, které jsou dostupné na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).

Fúze existujících excelentních týmů z rozličných fakult a partnerské instituce utvoří základ rozvoje současného výzkumu, díky možnosti interakce, výměny informací a kooperace v týmech pracujících ve špičkových výzkumných oblastech velkého významu, relevance a objevného potenciálu.

Tyto kroky zajistí optimalizaci využití pracovní síly a vybavení dostupného na ČVUT a v partnerské instituci, a vytvoření a stabilizaci silného týmu mladých vědců, kteří později zajistí udržitelnost špičkového výzkumu a vzdělání v pokročilých přírodních vědách a jejich aplikacích.

CAAS vytvoří efektivní prostředí pro mezioborový výzkum a zkombinuje fundamentální výzkum s více specializovanými výzkumnými odvětvími, což otevře přístup k nejpokročilejším teoretickým nástrojům pro aplikované a orientované výzkumníky a zároveň dovolí snazší experimentální implementaci a ověření teoretických výsledků.

Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd budou tvořit následující výzkumné programy:

 

a) Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY)

b) Částicová a jaderná fyzika (PARTPHYS)

c) Detektorová fyzika a technologie (DETE)

d) Fyzika plasmatu (PLASMA)

e) Laserová fyzika a fotonika (LASE)

f) Materiálová věda a inženýrství (MATE)

g) Jaderná chemie (CHEMISTRY)

h) Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)

i) Aplikace jaderných metod (APPLICATIONS)

 

Synergie mezi výzkumnými programy je předpokládána, přičemž mnohé další programy vyvstanou v průběhu implementace projektu. Synergie mezi různými oblastmi výzkumu vytvoří mezioborové specialisty a také nový potenciál v nově vznikajících oblastech vědění, které leží na pomezí vědních disciplín.

CAAS zvýší již v současnosti intenzivní mezinárodní spolupráce a vytvoří strategická partnerství s uznávanými zahraničními výzkumnými institucemi. CAAS společně s nimi vytvoří centrální evropskou výzkumnou síť, která prohloubí výzkumný potenciál v mezioborových výzkumných oblastech. Intenzivní mezinárodní spolupráce a partnerství pozdvihnou mezinárodní standardy výzkumu a vzdělávání na ČVUT.

Ruku v ruce s klíčovou pozicí ČVUT na poli jaderné kompetence v České republice vytvoří CAAS další unikátní možnosti dostupné na fakultách ČVUT z hlediska expertízy v jaderných vědách jako základ pro jaderné technologie, zvláště pro jadernou fúzi a štěpení a jadernou chemii.

Tým CAAS také reprezentuje velmi důležitý základ pro fungování rozličných důležitých evropských výzkumných infrastruktur vybudovaných v České republice, jako například ELI beam-lines, HiLASE, BIOCEV nebo COMPASS, pro něž připravuje specializované pracovníky. Spolupráce s těmito infrastrukturami bude během implementace projektu posílena.

prof. RNDr. Civiš Svatopluk CSc., DSc.

E-mail
svatopluk.civisatjh-inst.cas.cz
Room
20, 02
Extension
+420 26605 3275, 3205, 3014