BIO-XUV Research Team Advancement at FBME CTU

Grant Agency
European Commission
Topics
Biospectroscopy.
Human sources.
Year from
2011
Year to
2014
Rozvoj výzkumnéjho týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT

Cílem projektu je posílení výzkumného týmu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), zabývajícího se interakcí optického (OPT) a extrémního ultrafialového záření (XUV) s biologickými (BIO) objekty. V současnosti je zaměření a kvalita výzkumu garantována zkušenými akademickými pracovníky, kteří na fakultu postupně přicházejí a pracovníky jiných institucí v ČR i v zahraničí, kteří s fakultou těsně spolupracují. Výzkum BIO-OPTO-XUV týmu bude posílen reintegrací českého profesora, dosud působícího v zahraničí, účastí několika zahraničních vědců na řešení projektu a rozvojem spolupráce jak se zahraničními laboratořemi, tak s AV ČR. Bude vytvořeno laboratorní zázemí pro přípravu a standardní optickou diagnostiku biologických vzorků. Do týmu budou postupně integrováni noví mladí akademičtí pracovníci, současní doktorandi a absolventi magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu.

Kordinátor projektu : FBMI ČVUT

FZÚ AV ČR, ÚCHP AV ČR a ÚFCH JH AV ČR v roli partnerů projektu.

prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc.

E-mail
martin.hofatjh-inst.cas.cz
Room
221, 107 c
Extension
+420 26605 3264, 2011