Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů

Maximálně šetrné a zároveň účinné čistící mikroemulzní systémy pro odstraňování vysokomolekulárních látek z povrchu historických materiálů. Šetrně odstraňují akrylátové či vinylové polymery, vosky, oleje či nežádoucí monomerní nebo polymerní hydrofobizační prostředky.

Řešený problém

Odstraňování nežádoucího materiálu z povrchu historických artefaktů je jednou z nejsložitějších operací při restaurování předmětů kulturního dědictví. K čištění slouží často přípravky, které jsou agresivní vůči čištěnému materiálu a mohou vést k jeho nevratnému poškození. Při kontaktu mohou poškodit zdraví uživatele, jejich příprava je komplikovaná a jsou drahé. Při procesech restaurování je zásadní odstranit pouze žádaný materiál bez jakéhokoli poškození dalších vrstev a vlastního artefaktu.

Naše inovace

Nedostatky dnes používaných postupů odstraňuje naše nově vyvinutá metoda. Ta je založená na kombinaci dvou funkcí, základních micelárních roztoků či mikroemulzí neionogenních povrchově aktivních látek, které zůstávají stejné pro různé cílové povrchy (resp. látky, které mají být odstraněny z povrchu) a specifických rozpouštědel, která jsou naopak volena podle příslušné odstraňované látky. Hlavní složkou je zde voda, obsah aktivních složek je velmi nízký, v rozsahu několika procent, což je výhodné z hlediska dopadu na životní prostředí, způsobu výroby i ceny. Výhodou této metody je, že usnadňuje formulaci různých čistících směsí, což se promítá do snadnější a ekonomicky výhodnější výroby.

Hlavní výhody

• Vysoká účinnost při odstranění pouze cílového materiálu • Možnost vyrábět čistící směsi šité na míru podle požadavků odběratele • Nedochází k tvorbě reziduí • Maximální šetrnost k čištěnému artefaktu, ke zdraví restaurátorů i životnímu prostředí • Jednoduše vyrobitelné z běžně dostupných komponent bez použití speciálního vybavení • Příznivé cenové relace • Široké spektrum způsobů aplikace, např. politím, natřením, napuštěním či rozprášením • Možnost zabudování do gelů, což usnadňuje aplikaci prostředku • Na základě patentovaných systémů byl MK ČR certifikován Památkový postup pro novou metodu ochrany povrchů stavebních materiálů.

Komerční využití

• Odstraňování vrstev, povlaků či reziduí povrchu nejrůznějších materiálů historických artefaktů (např. kámen, dřevo, kovy, olejomalby) • Zvýšení efektivity odstraňování povrchových vrstev, při nízkém dopadu na životní prostředí • Nový způsob ochrany povrchu stavebních materiálů metodou hydrofobizace s tenkou povrchovou vrstvou, která zajistí dostatečnou ochranu při nezměněných povrchových vlastnostech.

Technické parametry

• Koncentrace povrchově aktivní látky ve vodném prostředí vyšší než kritická micelární koncentrace • Obsah specifických rozpouštědel jednotky procent, případně podle potřeby vyšší • Doba působení, která lze nastavit dle potřeby v minutách až cca 2 hodiny • Spotřeba čistících systémů 1-2 L/m2 ošetřované plochy

Poznámka

Princip metody a konkrétní aplikace jsou chráněny patenty, jejichž vlastníkem je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i. v Praze:CZ 305475, CZ 305490, CZ 305526, CZ 305527, CZ 305528.

Zdroj: https://techtransfer.cas.cz/database/products/103?lang=CS&utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=omitky&utm_term=15_04_21