Pavel Kubát

Pic 1

Trocha měření

 

 

E-mail

dopis

pavel.kubat@jh-inst.cas.cz

Praktika

 Cíl

Měření časově rozlišených spekter v UV/Vis oblasti
Aplikace měření v medícíně

Místo


koná se po dohodě v laboratoři 04b
 Ustavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i., AV CR,
Dolejškova 3, Praha 8
 Google Maps | mapy.cz

Aparaturarami


Návod k praktiku si můžete stáhnout zde (pdf file).... a nyní už stačí dát se do práce!