Pkin Chemical Simulator

Název 

        Pkin –nástroj pro modelování kinetiky chemických systémů 

Autor 

        Petr Kubelík 

Popis

        Program Pkin vytvořený v roce 2011 v rámci projektu Výzkum a použití impulsních a mikrovlnných zdrojů plazmatu je použitelný v široké oblasti chemické kinetiky k numerickému výpočtu časových závislostí koncentrací částic v průběhu komplexních chemických procesů definovaných reakčním mechanismem. Program Pkin se od podobných dostupných nástrojů liší tím, že umožňuje definovat časovou závislost vybraných částic či rychlostních konstant jako explicitní funkci času. Tento přístup umožňuje zahrnout do výpočtu experimentálně získaná data nebo jejich odhady. Příkladem může být simulace periodicky spínaného výboje pomocí hustoty volných elektronů aproximované obdélníkovým pulzem. 

Klíčová slova 

        Reakční kinetika, simulace výbojů, modelování, plasma sources 

Download

        Soubor ve formátu zip obsahující dokumentaci včetně instrukcí pro instalaci a vlastní instalovatelný program je k disposici ke stažení zde: 

pkin.zip

        Program je vytvořen v programovacím jazyku Python (www.python.org). Importovány jsou standardní moduly math, numpy, scipy, sympy a pyparsing. 

        Copyright (c) 2011, Petr Kubelík

        Tento program je možné dále šířit, kopírovat a upravovat. Nakládání s moduly, které program využívá, se řídí licenčními podmínkami jejich autorů. Program je poskytován "tak jak je", bez jakékoli záruky, autor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené používáním tohoto programu.