General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Oznámení o změně profilu zadavatele

S platností ode dne 26. března 2013 došlo ke změně adresy profilu zadavatele uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Nová adresa profilu zadavatele: http://jh-inst.profilzadavatele.cz/

Název profilu zadavatele: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Na nové adrese profilu zadavatele jsou zveřejněna všechna zadávací řízení vyhlášená ode dne 26. března 2013.

Profil zadavatele je vytvořen v souladu s § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jakožto elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Kontaktní osoba odpovědná za správu profilu zadavatele:
Marcela Váchová, e-mail: marcela.vachovaatjh-inst.cas.cz.


Všechna zadávací řízení vyhlášená do 25. března 2013 včetně na původní adrese profilu zadavatele http://www.jh-inst.cas.cz/www/tender.php?p=117 jsou k dispozici v archivu zadávacích řízení umístěném na adrese: http://www.jh-inst.cas.cz/www/tender-archiv.php

26. března 2013


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2019 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz