General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Seminars

Seminars Organized by the Institute      Seminars Organized by the Department
2016 Jaroslav Heyrovský, objevitel a vědec Detail Photo
6.12.2016 od 17 hod. posluchárna CH2 PřF UK, Hlavova 8, Praha 2
Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

2016 Interaction of light and matter at the nanoscale: the role of surface plasmons in subwavelength transmissionand hyperbolic metamaterials Detail
6.10.2016 at 15.00 at room 108
Professor John Weiner (University Paul Sabatier, Toulouse, France)

2016 Fundamentals and Applications of Low-Dimensional Nanoelectronic Heterostructures Detail
12.9.2016 at 9:30 in Rudolf Brdička lecture hall
Dr. Mark C. Hersam (Dep. of Materials Science and Engineering, Northwestern University, Evanston, USA)

2015 Heyrovský Lecture 2015 Detail
8.12. at 14:00 in Charles University Prague

2015 Program přednášek a exkursí v rámci Dne otevřených dveří ÚFCH JH 2015 Detail Photo
12.11.2015 od 8 do 19 hodin

2014 Program přednášek a exkursí v rámci Dnů otevřených dveří ÚFCH JH Detail
6. a 7.11.2014 8:30-17 hodin

2014 Symposium on the occasion of 80th birthday of Prof. Zdeněk Herman, DrSc. Detail Photo
24.3.2014 in R.Brdička Lecture hall 9:30-13:30
Prof RNDr. HERMAN Zdeněk, DrSc.

2013 Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy on Copper, Gold and Silver Surfaces: A Curiosity or a Reliable Analytical Tool? Detail
13.12.2013 at 10:30 in R.Brdička lecture hall
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka (FCHI VŠCHT Praha)

2013 Electron transfer/transport phenomena in extended molecules; from alkanes to DNA Detail
11.11.2013 at 14:00 in Rudolf Brdička Lecture Hall
prof. Mark A. Ratner (Northwestern University, USA)

2013 Electrocatalysis for solar fuels Detail
23.5.2013 at 14:00 in Rudolf Brdička lecture hall
Marc T.M. Koper ( Leiden Institute of Chemistry, Leiden University, The Netherlands)

2013 Tuning fundamental properties of corroles for utilization in energy and medicine applications Detail
20.2.2013 at 10:30 in R.Brdička Lecture Hall
Prof. Zeev Gross (Technion, Haifa, Israel)

2012 Molecular dynamics simulations of alkane conversions catalyzed by acidic zeolites Detail
11.12.2012 at 14:30 in R. Brdička lecture hall
Tomas Bucko (Comenius University, Bratislava, Slovakia)

2012 Fluorescence localization microscopy – the transition from concept to biological research tool Detail
15.11. 2012 at 14:00 in room 108 (change of room !!!!)
Markus Sauer (Biotechnology & Biophysics, Julius-Maximilians-University Würzburg, Germany)

2012 Sorption, transport, and catalytic transformations of hydrocarbons in microporous materials Detail
15.10.2012 at 14:00 in Rudolf Brdička lecture hall, JHI
Johannes A. Lercher (TU München, Department of Chemistry, Garching, Germany)

2012 Glimpses of Chemical Wizardry Detail Photo
29.6.2012 at 10:30 in R.Brdička lecture hall
Dudley R. Herschbach - Nobel Prize 1986 (Harvard University, Cambridge, USA)

2012 Seminář u příležitosti 70. narozenin profesora Petra Čárskeho Detail Photo
2.5.2012 at 13:30 in R. Brdička lecture hall
Petr Čársky, Ivan Hubač, Jiří Pittner, Miroslav Urban, Rudolf Zahradník

2012 Slavnostní seminář k 90. výročí objevu polarografie Detail Photo
14.2.2012 od 9 hodin - posl CH 3 v budově chemie, Albertov P. 2

2011 Heyrovského přednáška 2011 Detail
29. listopadu 2011 (PřF Univerzity Karlovy - posl.CH2)

2011 New biophysical approaches to unravel molecular mechanisms of influenza virus entry Detail
3.11. 2011 at 14:00 in R. Brdička lecture hall
Andreas Herrmann (Humboldt University Berlin, Institute for Biology/Biophysics)

2011 Is the $25M Vinland Map Genuine or Fake? An Ongoing Controversy Since 1965 Detail Photo
24.10. 2011 at 14:00 in R. Brdička lecture hall
Michael Henchman, Professor of Chemistry- Emeritus, Brandeis University, Waltham MA

2011 Exciting World of Theoretical Studies of Chemical Reactions – From Gas Phase Reactions to Nano Structures, Catalysts, and Enzymatic Reactions Detail
24.6.2011 at 14:00 in R. Brdička lecture hall
Keiji Morokuma (Kyoto University, Japan)

2010 Graphene under uniaxial strain. A Raman Study Detail
10.12.2010 at 10:30 in Brdička lecture hall
Mgr. FRANK Otakar, Ph. D.

2010 Novel Approaches to Expanding Zeolite Pores Sizes and Dimensions Detail Photo
23.11.2010 at 14:30 in Brdička lecture hall
Wieslaw J. Roth (Visiting Researcher of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry)

2010 Charge transport at the nanoscale Detail Photo
4.10.2010 at 14:30 in Brdička lecture hall
Tim Albrecht (Department of Chemistry, Imperial College London )

2010 A Nano-History of Fluorescence: With Some Comments on the Seminal Contributions of Gregorio Weber Detail Photo
7.6.2010 at 14:30 in Brdicka lecture hall
David M. Jameson (University of Hawaii)

2010 Nové materiály na bázi TiO2 s řízenou morfologií Detail Photo
21.5. 2010 at 10:15 in room 108
RNDr. ZUKALOVÁ Markéta, Ph. D.

2010 Seminar of Students of JHI 2010 Detail
18.-20.5.2010
Prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc., Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

2009 Intraprotein dynamics: local electric fields, structural dynamics and energy transfer Detail Photo
17.12. at 14:30 in hall
Majed Chergui (Laboratoire de Spectroscopie Ultrarapide, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)

2009 Fundamentals of the Oxygen Reduction Reaction Detail
27.11.2009 at 10:30 in Brdička hall
Timo Jacob (Institut für Elektrochemie, Universität Ulm,Germany)

2009 Unusual Effects of Tetramethylammonium Ion on the Voltammetry of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Detail Photo
9.10.2009 at 10:30 in Brdička hall
Albert J. Fry, PhD (Wesleyan University, Connecticut, USA)

2009 NMR spektroskopie a NMR krystalografie: principy a aplikace v chemii, biologii a lékařství Detail Photo
26.5. 2009 at 14:30 in Brdička hall
Jiří Brus (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.)

2009 Seminar of Students of JHI Detail Photo
19. - 21.5. 2009, Conference centre in Liblice chateau
Prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc., Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

2009 Bottom-up biology inspired by single molecule biophysics Detail Photo
17.4.2009 at 10:30 in Brdička hall
Petra Schwille (Biophysics Group, BIOTEC, TU Dresden, Germany)

2009 Seminář u příležitosti 70. narozenin profesora Josefa Michla Detail Photo
2.4.2009 od 16 hodin v Brdičkově posluchárně ústavu
Zdeněk Havlas, Zbyněk Janoušek, Lubomír Pospíšil

2009 Extreme Light Infrastructure: laser nové generace pro základní výzkum a aplikace v ultra-relativistickém režimu interakce s hmotou Detail Photo
19.2.2009 at 14:30 in conference hall
Bedřich Rus (Institute of Physics, AS CR)

2008 Using in situ Transient Kinetic and Structural Techniques to Investigate Industrially Important Catalysts and Reactions Detail Photo
16.10.2008 at 10:00 in conference hall
Robbie Burch (Queen's University Belfast, UK)

2008 Seminar of Students of JHI Detail Photo
21.- 22. 5.2008 Liblice near Melnik (Conference centre)
Prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc., Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

2008 Ligand and Cluster-Size Effects in Metal-Mediated Activation of Methane: A Cold Approach to a Hot Problem
21.5.2008 at 10:00 in conference hall
Helmut Schwarz (Professor,Technische Universität Berlin; President, Alexander von Humboldt-Stiftung)

2008 Electrocatalysis on nanocrystals – a new approaches in control of reaction pathways Detail
17.4.2008 at 14:30 in conference hall
doc. Ing. KRTIL Petr, CSc.

2008 Adsorpce oxidu uhličitého na mikroporézních a mesoporézních materiálech Detail Photo
20.3.2008 at 14:30 in conference hall
Ing. ZUKAL Arnošt, CSc.

2008 Nanomedicína: strašák nebo pomocník ? Detail
21.2.2008 at 14:30 in conference hall
Vladimír Král (Institute of Chemical Technology, Prague; Zentiva, a.s.)

2008 Organized mesoporous layers – Novel materials with attractive applications Detail Photo
17.1.2008 at 14:30 in conference hall
Ing. RATHOUSKÝ Jiří, CSc.

2007 Single Molecule Fluorescence Spectroscopy and Imaging Detail Photo
6. 12. 2007 at 14.30 in conference hall
Jörg Enderlein (Physical Chemistry, University Tübingen, Německo)

2007 What can noble metal clusters do? From reactivity to emission Detail Photo
15.11.2007 at 14:30 in conference hall
Vlasta Bonačić-Koutecký (Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Chemie)

2007 Procesy sensitizované porfyriny: od fotodynamické terapie k fotofunkčním materiálům?
11.10. 2007 at 14.30 in conference hall
RNDr. KUBÁT Pavel, CSc.

2007 Seminar of Students of JHI Detail
23. a 24. 5. 2007 in conference hall
Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

2007 Orientace molekul neresonantními elektromagnetickými poli a její použití ve spektroskopii, molekulové dynamice a manipulaci molekulových trajektorií
23. 3. 2007 at 14:30 in conference hall
Břetislav Friedrich (Fritz-Haber-Institut, MPG, Berlin)

2007 Modeling of Fuel Cell Catalysis: Combined X-ray Photoelectron Spectroscopy, Electrochemistry and Theoretical Studies
23. 3. 2007 at 10:30 in conference hall
Andrzej Wieckowski (Department of Chemistry, University of Illinois at Urbana-Champaign)

2007 Žije organická elektrosyntéza ? Elektrochemická oxidace aktivovaných α,ω diolů vede k unikátním cyklickým acetalům, alkynaldolům, či acetylenyckým polyolům.
8. 2. 2007 at 14:30 in conference hall
Ing. HLAVATÝ Jaromír, CSc.

2007 Metateze olefinů – od kuriózní reakce k Nobelově ceně. A co dál?
11. 1. 2007 at 14:30 in conference hall
RNDr. BALCAR Hynek, CSc.

2006 Od singletového kyslíku k samodesinfekčním materiálům Detail Photo
7. 12. 2006 at 14:30 in conference hall
Kamil Lang (Institute of Inorganic Chemistry of the AS CR, v.v.i.)

2006 Ab-initio simulations of materials using VASP - density-functional theory and beyond
15. listopadu 2006
Jürgen Hafner (Institute for Materials Physics, Vienna University)

2006 Uhlíkové nanostruktury a in-situ spektroelektrochemie
5.října 2006
RNDr. Ing. KALBÁČ Martin, Ph. D.

2006 Seminar of Students of JHI Detail Photo
13 - 14 June 2006
Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

2006 Calix[n]areny: od Trabanta k supramolekulární chemii
23.března 2006
Pavel Lhoták (Ústav organické chemie Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze)

2006 Co může poskytnout organická polarografie dnes Detail Photo
23.února 2006
Petr Zuman (Clarkson University, Potsdam, N.Y.)

2006 Nanostruktury katalyzátorů a mechanismus redukce NOx-N2 (EU projekt Ammonore)
19.ledna 2006
Ing. WICHTERLOVÁ Blanka, DrSc.

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2017 Hana Francová TOPlist

NAVRCHOLU.cz