General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Seznam časopisů v knihovně ÚFCH JH

* označené tituly časopisů jsou v osobním vlastnictví členů vědeckých společností
Název časopisu Ročníky
Acc. Chem. Res. 1968 -

Acta Chem. Scand. 1947 - 73, 1994 - 99

Adv. Colloid Interface Sci. 1972 - 1982

Amatérské radio - prakt. Elektronika 1989 -

Amatérské rádio pro konstruktéry 1989 -

Anal. Chim. Acta 1950 - 1977

Anal. Lett. A+B 1967 - 2001

Analytical Chemistry 1948-

Analytical Sciences (Japan) 1985 - 1988

Angew. Chem. Int. Ed. 1972 - 75 , 1993 -

Angewandte Chemie 1955 - 1979

Ann. Chim. (Paris) 1985 - 1991

Ann. Chim. (Rome) 1950 - 1971

Ann. Phys. 1952-53 , 1963-70 , 1973-1990

Annual Reports A,B,C 1923 - 1990

Annual Review 1979 , 1982 - 2006

Appl. Opt. 1962 - 1969

Appl. Phys. 1974 - 1977

Appl. Surface Sci. 1977 -

Aust. J. Chem. 1953 - 1989

Aust. J. Phys. 1973 - 1989

Ber. Bunsenges. f. Phys. Chem. 1963 - 82 , 1987 - 94

Biochim. Biophis. Acta-Biomembranes 1997, 1998 (3 ÄŤĂ­sla)

Bioelectrochemistry 2002 - 2006

BiologiÄŤeskije membrany 1989 - 1990

Biosensors & Bioelectronics 1987, 1989 - 1990

Bull. Chem. Soc. Jpn 1953 - 1992

Bull. Chem. Thermod. 1971, 1975 - 1981, 1984 - 1985

Canadian J. Chem. 1958 - 1979

Canadian J. Phys. 1948 - 1991

Carbon 1965 -

Catal. Lett. 1993 -

Catal. Rev. 1968-84 , 1999 -

ÄŚeskosl. ÄŤas. fyz. 1987 -

Chem. Commun. 1997 -

Chem. Eng. News * 1983 -2006

Chem. Ing. Tech. 1957 - 1979

Chem. Instrum. 1969 - 1980

Chem. Papers 1987 - 1994

Chem. Phys. 1973 -

Chem. Phys. Lett. 1967 -

Chem. Soc. Rev.* 1972 - 2006

Chem. Tech. (Leipzig) 1981 - 1990

Chemical Reviews 1929-39 , 1954 - 2003

Chemické listy 1920-44 , 1946-51 , 1953 -

Chemie in unserer Zeit 2000 (neúplné) - 2007

Chemistry - Eur. J. 1997 -

Chemistry in Britain 1983 - 2003

Chemistry Internatl. 1995 - 2001 neúplné

Chemistry World 2004 - 2009

ChemTech 1971 - 1992

Chimia 1992 -

ChimiÄŤeskaja fizika 1989 - 1990

Chip 2005 -

Chromatographia 1968 - 1989

Coll. Czech. Chem. Com. 1929 -

Computerworld 2005 -

Coord. Chem. Rev. 1966 - 1992

Critical Rev. Anal. Chem. 2000

Czech. J. Phys. B 1988 - 1993

Dalton Trans. - J. Chem. Soc.* 1972 - 2004

Discuss. Faraday Soc. 1947 - 1971

Dokl. Akad. Nauk 1986 - 1990

Electroanalysis 1997 - 2005

Electrochem. Commun.* 1999 - 2006

Electrochimica Acta* 1959 - 2006

Elektrochimija 1965 - 1990

Endeavour (neĂşplnĂ˝) 1962-65, 1967-76

Europ. J. Inorg. Chem. 2000 -

European J. Org. Chem. 1998 -

Faraday Discuss. Soc. 1972 -

Faraday Symp. Chem. Soc. 1973 - 1984 (chybĂ­ roÄŤ. 1976)

Fizika tverd. tela 1960 - 1991

Fortschr. Phys. 1987 - 1990

Helvetica Chim. Acta 1943 - 2001

Heterogen. Chem. Rev. 1994 - 1996

Ind. Ing. Chem. 1937-38 , 1941-47

Inorg. Chem. 1962 -

Inorg. Chim. Acta 1969 - 1988

Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc. 1969 - 1999 neúplné

Int. J. Mass. Spectrom. 2000 -

Int. J. Quant. Chem. 1967 - 2004

Int. J. Quant. Chem. - Quant. Biol. Symp. 1974 - 1995

Int. J. Quant. Chem. - Quant. Chem. Symp. 1974-75, 1978-1995

Inter. J. Inorg. Mat. 1999 - 2000

Interface Electrochem. Soc. 1993-96

Ion-Sel. Electrode Rev. 1979 - 1992

Izv. Akad. Nauk SSSR - Ser. Chim. 1950-54 , 1956-97, 2000 - 2001

Izv. Akad. Nauk SSSR - Ser. Fiz. 1987 - 1991

J. Air Waste Management 1990 - 1997

J. Am. Chem. Soc. 1929-43 , 1950 -

J. Appl. Electrochem. 1972-78, 1986 - 2001

J. Appl. Phys. 1957 - 1977 (nenĂ­ roÄŤ.1975)

J. Catal. 1962 -

J. Chem. Educ. 1950 - 1991

J. Chem. Phys.* 1933 - 2006

J. Chem. Res. 1977-79 , 1994-95 neúplné

J. Chem. Soc. neúplné ročníky 1913, 20, 24-39, 46, 47-65

J. Chem. Soc. - Chem. Commun. 1965 - 1997

J. Chem. Soc. - Faraday Trans. 1972 - 1998

J. Chem. Soc. A,B,C 1966 - 1971

J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1972 - 2000

J. Chem. Thermodyn. 1969 - 1978

J. Chin. Chem. Soc. 1991 - 1998 (neĂşpl.)

J. Chromatogr. 1962 - 1976

J. Colloid Interface Sci. 1966-82 , 1989-92

J. Colloid Sci. 1946 - 1965

J. Comput. Chem. 1984 -

J. Electroanal. Chem. serie: Bioelectrochem. Bioenergy 1986 - 1997

J. Electroanal. Chem.* 1959 - 2006

J. Electrochem. Soc. Jpn. 1957 - 1966

J. Electrochem. Soc.* 1950 - 2006

J. Electron Spectr. Related Phenomena 1982 -

J. Fluorescence 2003 -

J. Fuel Chem. Technol. 1987 - 1999 neúplné

J. Gas Chromatogr. 1965 - 1968

J. Mol. Catal. 1977 - 1994

J. Mol. Catal. A: Chemical 1995 -

J. Mol. Spectrosc. 1957 - 2007

J. Mol. Struc. 1968 - 1980

J. Mol. Struc. - Theochem. 1981 - 1996, 1988 - neĂşplnĂ˝

J. Opt. Soc. Am. 1961 - 1969

J. Org. Chem. 1961 - 2001

J. Organometal. Chem. 1966 -

J. Photochem. Photobiol.A: Chemistry 1984 -

J. Phys. A 1968 , 1970-76

J. Phys. B 1968 , 1970-79

J. Phys. C 1968 - 1979

J. Phys. Chem. 1952 - 1996

J. Phys. Chem. A 1997 -

J. Phys. Chem. B 1997 -

J. Phys. Chem. C 2007 -

J. Phys. Chem. Ref. Data* 1977 - 2006

J. Phys. Chem. Solids 1957 - 1982

J. Phys. D 1968 - 1972

J. Phys. E 1966 - 1979

J. Phys. Soc. Jpn. 1963 - 2005

J. Power Sources 1976 - 2002

J. Sci. Instr. 1951 , 1955-67

J. Solid State Chem. 1973 - 1976

J. Vac. Sci. Technol. 1965-81 , 1984

Jemná mechanika a optika 1988 - 1998

la Recherche 2003 -

Langmuir 1985 -

Mass Spectr. Bull. 1966 , 1968 - 1983

Match 1975 - 1994

Microporous Mater. 1993 - 1997

Microporous Mesoporous Mater. 1998 -

Mol. Phys. 1962 -

Nachrichten Chem. 2000 -

Nature* 1998 - 2006

Optika i Spektrosk. 1961 - 1991

Org. Biomol. Chem. 2003 -

Organic Lett. 1999

Organomet.Chem.Rev. 1970

Organometallics 1983 -

Philosophical Trans. Royal Soc. London 1988 - 1990 (neúplné)

Phys. Rev. 1918-25 , 1936 , 1949-69

Phys. Rev. A: General Physics 1970-81 , 1985

Phys. Rev. B: Solid State 1970-82 , 1985

Phys. Rev. Lett. 1958-82 , 1985

Phys. Status Solidi 1956 - 1970

Phys. Status Solidi A 1970 - 1990

Phys. Status Solidi B 1970 - 1990

Phys.Chem.Chem.Phys. 1999 -

Physica 1956 - 1976, 1988

Planeta 1993 - 1997

Platinum Metals Rev. 1986 - 1997

Polyhedron 1984 - 1996

Proc. Phys. Soc. 1961 - 1967

Proc. R. Soc. A 1988 - 1977

Pure Appl. Chem. 1985 - 1986

Rapid Commun Mass Spectr. 1987 - 2003 neúplné

React. Solids 1985 - 1990

Reaction Kinet. Catal. Lett. 1974 - 1992

Res. Chem. Intermed. 2002 -

Rev Modern Phys. 1938 - 1979 neúplné

Rev. Sci. Instrum. 1942 - 1981

Sci. Am. 1962-81 , 1985-96

Science 1999 - 2003

Sens. Actuators 1987 - 1990

Sens. Actuators B 1991

SIA - Surf. Interf. Anal. 1984 -

Spectrochim. Acta 1962 - 1979

Surface Sci. 1964 - 1981

TechnickĂ˝ magazĂ­n 1990 - 1997

Tetrahedron 1962 - 1978

The Analyst 1984 - 2004

Theoret. Chem. Acc. 1997 -

Theoret. Chim. Acta 1965 - 1996

Thin Solid Films 1967-68 , 1973-74

Trans. Faraday Soc. 1923 - 1971

Ukr. Chim. Z. 1989 - 1997 neúplné

Usp. Chim. 1971 - 1990

Usp. Fiz. nauk 1953 - 1991

VesmĂ­r 1968 -

Z. Anorg. Allg. Chem. 1955 - 1990

Z. Chem. 1961 - 1990

Z. Elektrochem. 1894 - 1962

Z. Phys. 1963 - 1973

Z. Phys. Chem. 1961 - 1990

Zeolites 1981 - 1997

Zh. Anal. Chim. 1974 - 1990

Zh. Eksp. Teor. Fiz. 1965 - 1991

Zh. Fiz. Chim. 1949 - 1991

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz