General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Grants

TOPIC: Human sources.

Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

2018-2022

EF16_028/0006251 (MŠMT OP VVV), Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award". Dílčími cíli, tj. cíli stanovenými ÚFCH JH jsou.: 1) zavedení uceleného systému vzdělávání vědeckých pracovníků ÚFCH JH 2) zavedení uceleného systému vzdělávání manažerských a technických pracovníků ÚFCH JH 3) zpracování metodik pro aplikaci systému vzdělávání 4) harmonizací obsahu stávajícího Kodexu ÚFCH JH se zásadami a cíli Charty a Kodexu vytvořit nový Kodex zaměstnance ÚFCH JH 5) náborem a výchovou nových vědeckých pracovníků dosáhnout změny věkové skladby a zvýšit počty žen ve výzkumných pozicích. Projekt bude také řešit oblast popularizace VaV a vzdělávání mladých zájemců o vědu (cílová skupina - žáci ZŠ a SŠ).

  RNDr. Ing. KALBÁČ Martin, Ph.D.

  Department: Department of Low-dimensional Systems
  Phone: (+420) 26605 3804,3445, 2101
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.nanocarbon.cz/
  Room: 202, 203,08

  doc. Mgr. FÁRNÍK Michal, Ph.D., DSc.

  Department: Department of Dynamics of Molecules and Clusters
  Phone: (+420) 26605 3206
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: michal.farnikatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.jh-inst.cas.cz/~farnik/
  Room: 01 (suterén)

  prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc.

  Department: Department of Biophysical Chemistry
  Phone: (+420) 26605 3264, 2011
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: martin.hofatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.jh-inst.cas.cz/~fluorescence/
  Room: 221,107 c

  RNDr. HRUŠÁK Jan, CSc.

  Department: Department of Theoretical Chemistry
  Phone: (+420) 26605 3436
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: jan.hrusakatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.jh-inst.cas.cz/~hrusak/
  Room: 123

  doc. Ing. SOBALÍK Zdeněk, CSc.

  Department: Department of Structure and Dynamics in Catalysis
  Phone: (+420) 26605 3646
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: zdenek.sobalikatjh-inst.cas.cz
  Room: 325

  prof. RNDr. ŠPANĚL Patrik, Dr. rer. nat.

  Department: Department of Chemistry of Ions in Gaseous Phase
  Phone: (+420) 26605 3084, 3239
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: patrik.spanelatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.jh-inst.cas.cz/~spanel/
  Room: 232, 216

  Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

  Department: Management
  Phone: (+420) 26605 3265, 2011
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje
  Room: 106- education, popularization


https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=EF16_028%2F0006251


< Back >

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz