General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Grants

TOPIC: Development and Application of Quantum Chemical Methods
TOPIC: Molecular Electrocatalysis.

Dynamika přenosu elektronu v komplexních molekulárních systémech

2017-2019

LTC17052, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Cílem projektu je vypracování a osvojení metodiky dynamického popisu procesů spojených s přenosem elektronu a jejich aplikace na komplexní molekulární systémy obsahující přechodný kov. Tento přístup by měl objasnit časový vývoj rozložení elektronové hustoty v excitovaných stavech přenosu náboje a s tím související dynamický posun vibračních frekvencí v časově rozlišených IR spektrech. Bude též studován vliv anharmonicity a strukturní dynamiky na spektrální vlastnosti komplexů přechodných kovů Dalším cílem je nalézt vztahy mezi strukturní dynamikou a kinetikou přenosu elektronu v metaloproteinech a v můstkových dvoujaderných komplexech přechodných kovů.

  Ing. ZÁLIŠ Stanislav, CSc.

  Department: Department of Biophysical Chemistry
  Phone: (+420) 26605 3268
  Fax: (+420) 266053910
  E-mail: stanislav.zalisatjh-inst.cas.cz
  Room: 534


http://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&n=0&h=LTC17052


< Back >

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2019 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz