General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Grants

TOPIC: Human sources.

Letní nanoškola 2016 pro nadané středoškoláky

2016-2016

0089/7/NAD/2015 - v Programu podpory nadaných žáků základních a středních škol 2016, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je představit obor fyzikální chemie a nové metody ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií a směřovat tak žáky nadané na přírodní vědy ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole univerzitního (např. PřF UK Praha, MU Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc) nebo technického typu (např. VŠCHT Praha či FJFI ČVUT Praha nebo VUT Brno) a u některých i ke kariéře vědce/odborného pracovníka vědy a výzkumu.

Dílčím cílem projektu je seznámení se se zajímavými moderními obory a přístrojovou
technikou a lidmi/vědci, kteří v těchto oborech vědecky pracují/bádají. Dalším z dílčích cílů také bude seznámit studenty se systémem vědecké práce, která zahrnuje jak myšlenkové pochody, tak realizaci tématu teoretickým studiem a experimentálními pracemi, tak i shrnutí ve formě publikace dosaženého výsledku/ků. V případě zájmu budou mít studenti možnost s pracovištěm dále spolupracovat formou mimoškolní stáže/odborné praxe na vybraném tématu a dále tak rozvíjet znalosti a zkušenosti získané absolvováním programu LŠ 2016, i to je důležitý dílčí cíl školy. A neméně důležitým dílčím cílem naší letní školy je naučit studenty pracovat v týmu - k tomu vede organizace školy, kdy studenti pracuji v 4-6 členných týmech.

  Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

  Department: Management
  Phone: (+420) 26605 3265, 2011
  Fax: (+420) 286582307
  E-mail: kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
  WWW: http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje
  Room: 106- education, popularization


http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=43


< Back >

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz