General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Pro veřejnost

I v roce 2018 zalistujte v aktualizované nabídce našich akcí pro žáky MŠ a ZŠ, studenty SŠ a VŠ a zájemce z veřejnosti - harmonogram letos ponese společný název ŽIJEME CHEMIÍ 2018. (Ohlédnutí za našimi vzdělávacími a popularizačními programy let 2010-2017).

Od 1. ledna 2018 ústav řeší pětiletý projekt ( s podporou programu OP VVV MŠMT)   s názvem Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i.pro výzkum a vývoj. Naše popularizační aktivity a vzdělávací programy budou probíhat i v rámci řešení tohoto projektu (aktivita F) s cílem rozvíjet,  rozšiřovat a zdokonalovat naše popularizační programy.
Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. je výzkumnou institucí, která po řadu let patří mezi špičková pracoviště Akademie věd České republiky zabývající se výzkumem v oblasti fyzikální chemie.

Tyto české stránky byly vytvořeny za účelem prezentovat výzkum v ústavu novinářům, technickým pracovníkům a manažerům v aplikační sféře, studentům středních a vysokých škol (tj. možným budoucím pracovníkům vědy, výzkumu či vývoje), pedagogům středních či základních škol a zájemcům z laické veřejnosti. Struktura stránek a informace na nich zveřejňované jsou proto odlišné od stránek v anglickém jazyce, které jsou převážně určené českým a zahraničním vědeckým a technickým pracovníkům.


978.jpg
1031.jpg1144.jpg
1050.jpg1140.jpgikona_MS.jpgČeské stránky Vás také budou aktuálně seznamovat s připravovaným programem každoroční celoakademické akce Týden vědy a techniky, v rámci něhož pořádáme na našich pracovištích Dny otevřených dveří ( např. ukázka programu DOD 2012); s různě zaměřenými výstavami , exkursemi a přednáškami pro studenty základních a středních škol nebo přednáškami v rámci vědeckých kaváren a dalšími akcemi představujícími ÚFCH JH, ať již se jedná o vědu a výzkum, vzdělávání či popularizaci našich vědeckých výsledků.
K pořádání našich či zapůjčených výstav od roku 2015 slouží prostor Galerie 4P v přízemí budovy ústavu.

Každodenní práce vědců, odborných pracovníků a studentů z ústavu, jejich projekty, úspěchy, ocenění, spolupráce s ostatními institucemi atd. jsou často uveřejňovány v podobě tiskových zpráv a po té pupularizovány prostřednictvím médií (tisk, rozhlas, televize). V odkazu MÉDIA přinášíme vybrané články a pořady o dění v našem ústavu (z let 2005-2010) i s příslušnými odkazy, ze kterých lze mediální výstupy poslechnout či zhlédnout.

3nastrojeSpolupráci se studenty všech věkových kategorií, tj. výchově nových lidských zdrojů do VaV, je věnován náš projekt Tři nástroje, na jehož stránkách naleznete aktualizované informace o akcích pořádných pro tuto cílovou skupinu ale i pro veřejnost. Pedagogové, chcete se inspirovat k návštěvě se svými studenty - klikněte zde!

Rovněž jsme zapojeni do akademického vzdělávacího projektu Otevřená věda III a to jak stážemi pro středoškolské studenty, tak programem pro vzdělávání pedagogů. Zájemci si mohou projít starší prezentaci našeho ústavu vytvořenou právě v projektu Otevřená věda (2005-2007), která cílové skupině laiků populárním způsobem přibližovala činnost ústavu v té době (klikni zde).

Co tedy dále můžete nalézt pod jednotlivými odkazy těchto českých stránek......

V odkazu STRUKTURA a KONTAKT jsou představeny řídící, výkonné a kontrolní orgány ústavu a také základní kontaktní údaje.

Odkaz LIDÉ přináší abecední seznam našich zaměstnanců včetně PGS studentů a hostů s jejich aktuálními kontaktními údaji.

Odkaz OCENÉNÍ informuje o cenách každoročně udělovaných různými tuzemskými či zahraničními institucemi vědeckým pracovníkům za jejich vynikající pracovní úspěchy. Pod jednotlivými oceněními najdete krátká představení laureátů cen z našeho ústavu.

V odkazu VÝROČNÍ ZPRÁVY uveřejňujeme shrnutí vědecké činnosti (včetně informací o hopodaření s finačními prostředky a auditu) za poslední roky (od roku 2004).

Odkaz KNIHOVNA zájemce seznámí např. s knižním a časopisovým fondem ústavu, poskytne informace o různých databázích odborných publikací a jejich vydavatelstvích, přináší seznam knihoven v České republice a další informace z oblasti odborné literatury.

Odkaz ODDĚLENÍ vás stručně seznámí s výzkumem v celém ústavu. V současné době je tato stránka propojena s anglickými stránkami, takže informace o výzkumu jednotlivých oddělení jsou dostupné zatím pouze v anglickém jazyce.

Odkaz VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ přináší informace o vyhlášovaných VŘ na dodávky prací, zařízení a přístrojů a rovněž přináší informace o výsledku VŘ a vybraných dodavatelích.

Informaci v českém jazyce o konkrétním zaměření téměř dvacítky vědeckých pracovišť (napříč všemi odděleními ústavu) přinášejí stránky projektu TŘI NÁSTROJE, který je mimojiné také určený k dalšímu vzdělávání hlavně středoškolských, popř. vysokoškolských či PGS studentů, které ústav uskutečňuje ve formě letních škol či seminářů. V odkazu VIRTUÁLNÍ EXKURSE nejen že naleznete textové a obrazové informace o výzkumu na konkrétních pracovištích, ale celá řada pracovišť se dnes může představit i krátkým minutovým videošotem, jenž Vám nabídne sice stručnou ale poměrně komplexní informaci o svém zaměření. Tyto stránky se budou průběžně doplňovat o profily dalších pracovišť a o představení zajímavých projektů řešených v ústavu.

HISTORIE -
OHLÉDNUTÍ ZA VÍCE NEŽ ŠEDESÁTILETOU HISTORIÍ ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ
CHEMIE AKADEMIE VĚD (1953–2015) ,Chemické listy, 109, 553-563, 2015. autoři: Z. Herman a S.Černý. (článek zde)Co dodat závěrem - Vítejte v ÚFCH JH !
General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2019 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz