General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

TZ_2007-Josef Hlávka Award for Doctor Roman Čurík (in Czech)

16-11-2007 Cena Josefa Hlávky pro Mgr. Romana Čuríka, Ph. D.

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila jednu z letošních Cen Josefa Hlávky
Dr. Romanu Čuríkovi, mladému vědeckému pracovníkovi oddělení teoretické chemie ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.


Doktor Roman Čurík je vědeckým pracovníkem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. a v současné době pracuje v oddělení teoretické chemie. Mezi témata výzkumu, kterými se dnes zabývá, patří např.(i) rozšíření metody Discrete Momentum Representation (DMR) a její praktická implementace pro popis vibračně neelastických procesů; (ii) vypracování teorie pro rotační excitace molekul studenými elektrony; (iii) porozumění a výpočet nepřímého rozpadu LiH+ iontu při srážce s elektronem. Je autorem či spoluautorem téměř dvaceti prací, které podstatně přispěly k rozšíření vědomostí v oblasti vývoje metod pro teoretické studium rozptylu elektronů na molekulách, a které jsou mezinárodně respektovány. Mnohé z výsledků jeho práce navrhované k ocenění jsou originální studie a představují významný přínos k rozvoji oboru fyzikální chemie.
Dr. Čurík je také nositelem Prémie Otto Wichterleho z roku 2005.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Připomíná památku známého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky a oceněným je každoročně předávána na zámku v Lužanech u Přeštic, v předvečer státního svátku 17. listopadu.

Ocenění putuje do našeho ústavu v posledních dvou letech již podruhé, neboť mezi oceněnými mladými vědci AV ČR byl v roce 2004 i Mgr. Michal Horáček, Ph. D., který se věnuje výzkumu v oblasti organometalické katalýzy v oddělení syntézy a katalýzy.

Více informací o Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ naleznete zde.autor zprávy: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz