General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

TZ_2007-Two awards for young scientist Aleš Benda (in Czech)


22-11-2007 Dvě prestižní ocenění pro mladého vědce Dr. Aleše Bendu

Mladý vědec z ÚFCH JH v jednom týdnu získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a ocenění Česká hlava 2007 v kategorii Doctorandus.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy udělil 16. listopadu Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu Mgr. Aleši Bendovi, Ph. D., vědeckému pracovníkovi ÚFCH JH AV ČR, v.v.i., který v roce 2006 ukončil postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Náplní jeho vědecké práce doktorského studia byly vývoj, implementace a aplikace nových fluorescenčních mikroskopických technik a jejich aplikace na modelové i přírodní systémy. Přínos Dr. Bendy spočívá zejména v inovativním řešení vědeckých otázek v oblasti fluorescenční mikroskopie, vycházejícího z hlubokého nastudovaní dané problematiky, a vlastní invence.
Slavnostní předaní oceněným se uskuteční v zrcadlovém sále budovy MŠMT v Karmelitské ulici v pondělí 26.11.2007.

Dále tento osmadvacetiletý vědec o několik dnů později ( 22.11.) získal cenu za inovativní přístup Česká hlava 2007 v kategorii Doctorandus. Jako jeden z prvních na světě zavedl do běžné praxe unikátní sofistikovanou metodu umožňující současné sledování různých stavů jednoho typu fluorescenčně značených molekul a využil ji pro rozlišení pohybu volné a v membráně vázané formy jednoho typu molekul.


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu uděluje ministr vynikajícím studentům studia magisterského, bakalářského nebo doktorského.
Návrhy pro absolventa studia podávají vysoké školy nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen.
Stejné ocenění z mladých vědců pracujících v ÚFCH JH získal v roce 2004 Ing. Libor Čapek, Ph. D., který v současnosti pracuje na katedře fyzikální chemie FCHT University Pardubice a v loňském roce jej obdržel Ing. Petr Sazama, Ph. D., vědecký pracovník oddělení struktury a dynamiky v katalýze, který PGS studijní program absolvoval stejně jako Ing. Čapek na Fakultě chemické technologie University Pardubice.

Soutěž Česká Hlava vyhlašuje od března 2002 každoročně společnost Caneton s.r.o. jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava. V rámci soutěže se udělují v osmi kategoriích tyto ceny: Národní cena vlády Česká hlava; Invence - cena Škody Auto a.s.; Patria - cena Unipetrolu a. s.; Industrie; Doctorandus - cena Siemens s.r.o.; Gaudeamus - cena Kapsch s.r.o.; Naděje - cena Poštovní spořitelny a cena Media. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Záznam slavnostního galavečera z hotelu Ambassador s názvem „Slavní slavným“ , na kterém budou 22.11. ocenění předána, bude odvysílán Českou televizí v sobotu 24.11.2007 večer.
Do ÚFCH JH tak v historii ocenění Česká hlava putuje již druhá cena, neboť držitelem Národní ceny Česká hlava za rok 2003 je profesor Zdeněk Herman, vědecký pracovník oddělení chemické fyziky.

Více informací o projektu, jehož cílem je podporovat vědeckou a technickou inteligenci, popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž českých odborníků, naleznete na stránkách projektu Česká hlava.


Mgr. Aleš Benda, Ph. D.
Doktor Aleš Benda, vědecký pracovník skupiny biospektroskopie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd, se věnuje vývoji a aplikaci moderních metod ve fluorescenční mikroskopii. Mezi jeho dosavadní největší vědecké přínosy patří vymyšlení metody pro přesná měření pohyblivosti molekul v lipidových membránách. Dále jako jeden z prvních na světe zavedl do běžné praxe unikátní sofistikovanou metodu umožňující současné sledování různých stavů jednoho typu fluorescenčně značených molekul a využil ji pro rozlišení pohybu volné a v membráně vázané formy jednoho typu molekul. V současné době se také věnuje vývoji vysoce rozlišené fluorescenční mikroskopie, jejímž cílem je poskytnou obrázky živých buněk s více detaily než umožňují současné přístroje.

Největším oceněním pro vědce je využívání výsledků jeho výzkumu, ať již dalšími vědci nebo uživateli z praxe. Z tohoto hlediska se dostalo práci Aleše Bendy již velké satisfakce neboť jím vymyšlené či testované metody a postupy využívají vědci v řadě laboratoří doma i v zahraničí a zájem projevují i někteří výrobci nejnovějších komerčních mikroskopů.


BendaCT_02.jpg


autor zprávy: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz