General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2018-06-06 AWARD - Dr. Jaroslav Kočišek obdržel Prémii Otto Wichterleho

Prémie Otto Wichterleho, prestižní ceny pro vědce do pětatřiceti let, letos získalo třiadvacet mladých odborníků. Záběr jejich výzkumu přitom sahá od geneze vulkanických kuželů na Marsu přes vybudování parazitologické laboratoře pro šimpanze v Keni až po sociologický průzkum života bezdomovců. Jaroslav Kočišek byl jedním z oceněných vědců, který přebral tuto Prémii na slavnostním ceremoniálu ve vile Lanna (6.6. 2018).

Dr. Jaroslav Kočišek se zabývá chemickou fyzikou, konkrétně vlivem prostředí na elementární procesy při interakci elektronů, fotonů a iontů s molekulami. Cílem je pochopení procesů probíhajících při interakci ionizujícího záření s živými organismy a využití těchto poznatků k přesnější konkomitantní chemo-radiační terapii nádorových onemocnění.

 

Po studiích v Bratislavě se Kočišek zapoji dol skupiny Michala Fárníka a věnoval se výzkumu procesů vedoucích k poškození ozonové vrstvy ve stratosféře. Tyto procesy se odehrávají na malých ledových částicích, jež vytvářejí polární stratosférické mraky. Nová metoda, kterou se podařilo vyvinout ke zjištění počtu molekul, jež se na ledové částice zachytávají, prokázala, že k růstu ledových částic mohou přispívat jiné fyzikálními procesy, než se doposud předpokládalo. Článek představující výsledky tohoto výzkumu patřil k nejčtenějším článkům v publikaci Journal of Chemical Physics. Jaroslav Kočišek má také četné zahraniční zkušenosti, na Univerzitě ve Fribourgu pracoval na implementaci iontového zobrazování k měření extrémně nízkých účinných průřezů pro záchyt elektronu. V rámci projektu Plan Cancer francouzského Národního institutu zdraví a medicínského výzkumu působil také na urychlovači iontů GANIL v Caen ve Francii.

 

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Tyto ceny se udělují od roku 2002 a ve svém názvu nesou na památku jméno profesora Otto Wichterleho - vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

Více informací naleznete v tiskové zprávě AV ČR

 

OW PrémieOW prémieOW prémieOW prémie

Text a foto: Archiv AV ČR

Připravila: Veronika Zelenková


http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2019 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz