General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-12-13 AWARD: Ceny NF J. Heyrovského 2016 získalo 10 středoškoláků (13.12.2016)

Nadační fond Jaroslava Heyrovského ocení 10 středoškolských studentů za jejich úspěchy v roce 2016.

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8 opět sešli ocenění studenti, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí, médií (ČT) a další hosté. Ceny byly letos předány 10 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (8 olympiád) a tvůrčích soutěží (2 ocenění za práce v soutěži Středoškolské odborné činnosti SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vedle studentů byly tradičně oceněni i jejich učitelé a další odborní pracovníci, kteří je v jejich vědeckém snažení podporují a věnují se jim. Obě oceněné SOČ práce byly jejich autory v rámci odpoledního shromáždění krátce prezentovány přítomným hostům. Ke studentům tradičně promluvilo několik hostů, mezi nimi i ředitel odboru mládeže MŠMT Mgr. Michal Urban, náměstkyně ředitelky NIDV MŠMT Mgr. Irena Hošková či Ing. Peter Barath, Ph.D., ředitel společnosti Metrohm Česká republika, s.r.o., která letos přispěla na aktivity NF J. Heyrovského směřující k talentovaným středoškolákům. Osobnost Jaroslava Heyrovského přítomným účastníkům shromáždění připomněla Květoslava Stejskalová (ÚFCH JH) v krátkém příspěvku o pestrém lidském a vědeckém životě J. Heyrovského včetně jeho vztahu např. k hudbě, která mu byla nejen inspirací k vědeckému bádání ale i oborem, ve kterém "aktivně" odpočíval. Na profesora Heyrovského z pozice univerzitního studenta a potom i pracovníka Polarografického ústavu zavzpomínal Dr. Jiří Jindra (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).

Shromáždění se konalo v úterý 13. prosince 2016 v sále Rudolfa Brdičky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praze 8 a jeho společnými organizátory tradičně byly: Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.
Krátká reportáž ze slavnostního udílení cen byla odvysílána v pořadu Události České televize.

heyrovsky-2016-044-orez.jpg

Ceny NFJH za rok 2016 převzali:


Matematická olympiáda – kat. A
Filip Bialas (stříbrný na Mezinárodní matematické olympiádě v Hongkongu)
Gymnázium Opatov (Konstantinova 1500, Praha 4)


Matematická olympiáda - Programování
Václav Volhejn (zlatý na Mezinárodní olympiádě v informatice, Kazaň)
Gymnázium J. Keplera (Praha 6)


Fyzikální olympiáda
Lukáš Honsa (stříbrný na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Curychu)
Gymnázium České Budějovice (Jírovcova ul.)


Chemická olympiáda kategorie A
Josef Tomeček (stříbrný na Mezinárodní chemické olympiádě)
Gymnázium Slavičín


Chemická olympiáda kategorie E
Milan Říha (vítěz celostátního kola Chemické olympiády v kategorii E)
SPŠCH Brno


Biologická olympiáda
Hana Petržílková (2. místo v celostátním kole Biologické olympiády)
Gymnázium Ústí nad Orlicí


Středoškolská odborná činnost

obor 02-fyzika – 2. místo
Jan Jurica
Gymnázium Pardubice (Dašická 1083)
Název práce: Vliv magnetického pole Země na nabité částice pohybující se v jeho dosahu


obor 04-biologie – 1. místo
Karina Movsesjan
První české gymnázium v Karlových Varech
Název práce: Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů


Olympiáda v českém jazyce- 2.kategorie
Michal Bubeník
Biskupské gymnázium a MŠ (Barvičova 85, Brno)


Dějepisná olympiáda
Klára Muknšnáblová
Gymnázium J. S.Machara, Brandýs n. L.- Stará Boleslav


Podporou českých talentovaných studentů se Nadační fond Jaroslava Heyrovského snaží naplnit vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny. Slavnostní předávání Cen NF JH je každoročně načasováno k výročí jeho narození (*20.12.1890), které letos čítá 126 let.

Osobnost Jaroslava Heyrovského představuje ÚFCH JH osmým rokem široké veřejnosti ojedinělou popularizační putovní výstavou Příběh kapky.


heyrovsky-001.jpgheyrovsky-002.jpg
heyrovsky-003.jpgheyrovsky-004.jpg
heyrovsky-005.jpgheyrovsky-006.jpg
heyrovsky-007.jpgheyrovsky-008.jpg
heyrovsky-009.jpgheyrovsky-010.jpg
heyrovsky-011.jpgheyrovsky-012.jpg
heyrovsky-013.jpgheyrovsky-014.jpg
heyrovsky-2016-001.jpgheyrovsky-2016-002.jpg
heyrovsky-2016-003.jpgheyrovsky-2016-014.jpg
heyrovsky-2016-016.jpgheyrovsky-2016-020.jpg
heyrovsky-2016-018.jpgheyrovsky-2016-025.jpg
heyrovsky-2016-026.jpgheyrovsky-2016-027.jpg
heyrovsky-2016-029.jpgheyrovsky-2016-030.jpg
heyrovsky-2016-031.jpgheyrovsky-2016-032.jpg
heyrovsky-2016-037.jpgheyrovsky-2016-035.jpg
heyrovsky-2016-039.jpgheyrovsky-2016-040.jpg
heyrovsky-015.jpg

foto H. Francová, archiv ÚFCH JH

-----------------------------------------------------

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena dne 10.9.1993. V roce 1998 byla podle nového zákona transformována na Nadační fond Jaroslava Heyrovského Zřizovateli nadace i nadačního fondu jsou Mgr. Jitka Černá, roz. Heyrovská, Michael Heyrovský, Ph.D., Mgr. Jitka Macháčková a Mgr. Petr Pajkrt
Hlavní náplní činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. Účel nadačního fondu je naplňován především těmito aktivitami: udělováním Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského; finančními příspěvky na odborná soustředěních učitelů i studentů; navazováním a zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivci, kolektivy i institucemi, zabývajícími se vědeckou a technickou tvořivostí (školy, ústavy Akademie věd ČR, vysoké školy atp.); navazováním mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí; podílením se zcela nebo částečně na vysílání českých úspěšných řešitelů na zahraniční soutěže a soustředění; spolupodílením se na organizaci mezinárodních odborných soutěží v ČR; vydáváním metodických a informativních publikací pro žáky i učitele; propagací odkazu prvního československého nositele Nobelovy ceny - profesora Jaroslava Heyrovského. Více informací na adrese http://www.njh.cz.


Národní institut pro další vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.nidv.cz)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. Oproti jiným organizacím, které se zabývají podobnou činností, má NIDV výhodu celostátní působnosti a velmi široké lektorské základny. Proto se věnuje především těm tématům ve vzdělávání učitelů, která je třeba řešit pružně a v celostátním měřítku. V současné době priority NIDV tvoří např. vzdělávání týkající se kurikulární reformy, vzdělávání školského managementu nebo vzdělávání v jazycích, jehož potřeba souvisí se zvyšujícími se nároky na jazykovou vybavenost učitelů. Kompletní nabídku v současnosti nabízených akcí najdete v záložce Programová nabídka, kde také můžete vyplnit online přihlášku na vámi vybraný kurz.
Vzdělávací programy realizované NIDV využívají mj. finančních zdrojů MŠMT (tzv. rozvojové programy) a z Evropského sociální fondu (tzv. národní projekty). Výhodou takto financovaných programů jsou minimální náklady ze strany učitelů. Toto vzdělávání je totiž většinou bezplatné nebo si účastníci hradí pouze základní poplatky. NIDV usiluje o co nejširší využití těchto způsobů financování a tedy o co nejmenší zatížení rozpočtů jednotlivých škol.
Nově se NIDV, kromě praktické přípravy a realizace vzdělávacích programů, zaměřuje také na analýzu potřeb v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a na vlastní tvorbu koncepce v této oblasti.
NIDV vznikl na začátku roku 2004 spojením čtrnácti krajských pedagogických center. Instituce zpočátku působila pod názvem Pedagogické centrum Praha. Později bylo rozhodnuto o jejím přejmenování, pod novým názvem funguje od 1. dubna 2005. NIDV je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Svá pracoviště má ve všech krajských městech ČR.


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Ústav byl zřízen k 1. 3. 1972 pod názvem Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Vznikl sloučením Polarografického ústavu, který byl založen v roce 1950 a k 1. 1. 1953 začleněn do ČSAV, a Ústavu fyzikální chemie ČSAV, který byl zřízen k 1. 1. 1955 z dřívější Laboratoře fyzikální chemie, založené v ČSAV k 1. 1. 1953. Současný název ústavu byl přijat k 1. 8. 1993. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.
Předmětem činnosti ÚFCH JH je v prvé řadě badatelský výzkum ve fyzikální chemii včetně elektrochemie, v analytické chemii a v chemické fyzice, uskutečňovaný teoretickými (výpočetními) a experimentálními metodami. Ústav dále napomáhá uplatňování výsledků svého badatelského výzkumu v praxi. Významně se též ve spolupráci s vysokými školami podílí na výuce a vzdělávání vysokoškolských studentů a doktorandů.
ÚFCH JH je se svými téměř 245 zaměstnanci (s celkovým počtem úvazků 162), přičemž více než 70 procent jsou vysokoškolsky vzdělaní vědečtí a odborní pracovníci, jedním ze 6 ústavů chemické sekce II. vědní oblasti o živé přírodě a chemických vědách AV ČR (www.cas.cz). Více informací naleznete ve webové aplikaci ústavu s adresou http://www.jh-inst.cas.cz.General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz