General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-11-24 AWARD - Neuron IMPULS 2016: Otakar Frank (Physics) and Pavla Eliášová (Chemistry)

V rámci slavnostního večera, který se konal ve čtvrtek 24. listopadu 2016, byly předány letošní Ceny Neuron.
Jsou udělovány ve dvou kategoriích: Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání výjimečným osobnostem. Cena Neuron Impuls pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako povzbuzení pro další vědeckou práci.
Obě ocenění jsou každoročně udělována v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a od roku 2016 také v oboru biologie. Letos poprvé byly také uděleny 2 ceny mladým vědcům do 33 let a to v oboru chemie a matematiky.


18-39-v.jpg


Mezi 9 mladými talentovanými vědci, kteří přebrali Ceny Neuron Impuls 2016 byli také Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. (kategorie do 33 let) a Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (v kategorii do 40 let), jež vědecky bádají v našem ústavu.


PE-NI2016.jpgOF-NI2016.jpg


Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Podpořený projekt z oblasti fyziky: Energetický trychtýř z dvourozměrných polovodičů

Dvojrozměrné membrány jako je grafen jsou nejpevnějšími materiály, které známe. Díky svým vlastnostem vydrží extrémní zatížení, jež ale nezůstane bez odezvy – změní uspořádání elektronů uvnitř namáhané vrstvy. Fyzik Otakar Frank se pokusí o něco, co se zatím nikomu nepovedlo: zdeformovat monoatomární vrstvu tak, aby z ní vznikl trychtýř, který dokáže lépe využít energii světla, které do něj „nalejeme”, a tím podstatně zvýšit účinnost solárních článků.

Otakar Frank (* 1977) absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2005 obhájil titul Ph.D. Jako postdoktorand pracoval v Ústavu chemického inženýrství a vysokoteplotních procesů v Patras v Řecku, od roku 2010 působí jako vědecký asistent v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Aakademie věd ČR. Zaměřuje se na výzkum uhlíkatých nanomateriálů a materiálům pro uchování a konverzi energie. Je držitelem Ceny Učené společnosti pro mladé vědce (2012) a nebo také Prémie O. Wichterleho AV ČR (2011).


18-88-v.jpg049-web.jpg


Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

V podpořeném projektu z oblasti chemie se bude zabývat vývojem nových materiálů pro počítače na bázi spintroniky.

Magisterský titul získala Pavla Eliášová v roce 2010 na Přírodovědecké fakultě Palackého Univerzity v Olomouci. V doktorském studiu pokračovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Disertační práci s názvem "Synthesis, characterization and catalytic application of novel zeolites" realizovala pod vedením profesora Jiřího Čejky v Odd. syntézy a katalýzy ÚFCH J. Heyrovského. Absolvovala stáže v Jižní Korei, USA, Velké Británii a ve Francii. Od začátku roku 2016 je odbornou asistentkou na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK a ve vědecké práci pokračuje na částečný úvazek i v týmu zeolitů prof. Čejky v ÚFCH JH. Je také držitelkou ocenění Česká Hlava v kategorii Doctorandus (2014), Hlávkovy ceny rovněž za disertační práci (2015) či Ceny Jean-Marie Lehna 2013.


18-86-v.jpg18-35-v.jpg


Fotogalerie galavečera.

Video - Devět mladých talentovaných vědců – Neuron Impuls 2016

Zpráva na Novinky.cz.


O nadačním fondu Neuron.
----------------------------------------------------

Připravila: K. Stejskalová (z materiálů stránky NF Neuron a archivu ÚFCH JH)
General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz