General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-11-28 RESULTS - Group of Martin Kalbáč will participate in a new ERC project

The project entitled "Trans-Spin NanoArchitectures:from birth to functionalities in magnetic field" with acronym TSuNAMI obtained five-year funding in the ERC-Stg-2016 call and goes to the group of Jana (Kalbacova) Vejpravova, Institute of Physics of the CAS & Faculty of Sciences, Charles University in Prague.

The principal idea of the project is the proof of synergy and cooperation of various spin entities coexisting in a single nanoarchitecture. The multidisciplinary character of the project is demonstrated by outreach to many disciplines; from topology over condensed matter physics to inorganic and synthetic chemistry towards biomedical applications.

Second beneficiary in the project is the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS with the team of Martin Kalbac as principal investigator, which will contribute with research on two-dimensional materials as hosts of the alternative degrees electronic of freedom, the pseudospins.

--------------------------------------
in Czech:

Skupina Martina Kalbáče z Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského se podílí na řešení nového ERC projektu

Projekt “Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field” s akronymem TSuNAMI získal pětiletou podporu Evropské výzkumné rady v rámci výzvy ERC-Stg-2016 a míří do skupiny J. (Kalbáčové) Vejpravové z FZÚ AV ČR & PřF UK.

Principiální myšlenkou projektu je prokázat synergii a spolupráci různých spinových entit v jedné modelové nanoarchitektuře. Multidisciplinární charakter projektu demonstruje přesah do různých disciplín; od topologie přes fyziku pevných látek po anorganickou a syntetickou chemii až k biomedicínským aplikacím.

Spoluřešitelským týmem v projektu je skupina Martina Kalbáče z Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, a to v oblasti dvoudimenzionálních systémů jako nositelů alternativních stupňů volnosti elektronů tzv. pseudospinů.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2017 Hana Francová TOPlist

NAVRCHOLU.cz