General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-10-01 Veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (uzávěrka přihlášek - 8. listopadu 2016)

Rada Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště s předpokládaným nástupem 1.5.2017.

Požadavky:

*** splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) - (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
*** vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v oboru chemie, fyziky nebo příbuzných oborů na postgraduální úrovni,
*** významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oblasti přírodních věd,
*** zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce, min. 5 let praxe ve vedoucí funkci v oblasti vědy,
*** jazykové znalosti, velmi dobrá znalost českého a anglického jazyka,
*** morální bezúhonnost.

Přihlášky v českém nebo anglickém jazyce se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem vědeckých prací a koncepcí rozvoje pracoviště zasílejte písemně (v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL doporučeně nebo předejte přímo do podatelny ústavu) na adresu:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.,
Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

a to nejpozději do 8. listopadu 2016.

Vybraní kandidáti při osobním pohovoru přednesou svoji představu o funkci, o níž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz