General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-08-22 EDUCATION - NANOŠKOLA 2016 - Summer school for secondary school students (in Czech)

Talentovaní středoškoláci si ještě před záčátkem školy odskočí do velké vědy v rozměru nano.

Letní škola s tradičním titulem NANOŠKOLA 2016 přivítá mezi 22. a 26. srpnem 23 nadaných středoškoláků ze 14 středních škol z celé České republiky. Domovem se jim stanou učebny a laboratoře Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v Praze 8 a studentský život okusí na kolejích MFF UK v Praze7 -Tróji. Středoškoláci se stanou na týden posluchači každoroční letní školy na téma Nanomateriály a nanotechnologie, v rámci které se prostřednictvím praktických cvičení v laboratořích, přednášek, workshopů a exkursí seznámí se zajímavými tématy řešenými v ústavu, do kterých by se sami, ještě jako středoškoláci, mohli zapojit v rámci odborných stáží a prací SOČ v průběhu nadcházejícího školního roku. Na letošní školu přijede 12 dívek a 11 hochů, všichni se zájmem o fyziku a chemii, žádní nováčci v soutěžích SOČ, olympiádách a jiných kláních z oboru přírodních věd. Součástí přihlášek byly krátké motivační dopisy, ze kterých je patrné, že obor, jenž letní škola představuje, ve studentech probouzí zvídavost, tolik potřebnou pro jejich další rozvoj.

A co od nanoškoly očekávají její studenti ? "Představoval bych si, že se seznámím se špičkami v oboru nanotechnologie a fyzikální chemie, že se lépe naučím vědecky pracovat, že si rozšířím vědomostní obzory a v neposlední řadě také že najdu nové přátele s životní dráhou podobnou té mé," formuloval své očekávání v přihlášce na školu gymnazista z Prostějova.

Cílem vědců, jež školu organizují, je představit některé obory fyzikální chemie, zvláště pak nové metody ve výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií, a směrovat tak žáky nadané na přírodní vědy ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole univerzitního či technického typu a u některých i ke kariéře vědce/odborného pracovníka vědy a výzkumu. Prostřednictvím 6 praktických měření v laboratořích (např. elektronový mikroskop; mikroskopie AFM; analýza dechu metodou hmotnostní spektrometrie SIFT-MS; příprava a charakterizace nanočástic stříbra aj.) se posluchači školy seznámí se zajímavými moderními metodami, jejich přístrojovou technikou a odborníky, kteří v těchto oborech vědecky pracují/bádají. Série 7 přednášek nabídne například pohled do problematiky přípravy nanomateriálů pro různé technologické procesy (např. zeolity, TiO2, nanočástice kovů), či nanomateriálů na bázi uhlíku využitelných v elektronice, energetice aj. oborech. Do programu se vedle experimentátorů zapojují i teoretičtí, kvantoví chemici a nabízejí studentům pohled pod pokličku svého oboru. Letošní novinkou je přednáška představující problematiku tvorby a zveřejňování výsledků vědeckého bádání, zvláště těch aplikačních. V přednášce s titulem "Teď, teď, teď tu byl ! Aneb Jára Cimrman, pozdě chodící" se studenti budou moci seznámit s problematikou duševního vlastnictví, která se na úrovni středoškolského studia přednáší jen zřídka.
Podrobnosti k programu - viz program školy či její sborník.

Letošní škola se uskuteční s finanční podporou projektu ÚFCH JH "Letní nanoškola 2016 pro nadané středoškoláky" (r.č. 0089/7/NAD/2015 z dotačního programu MŠMT s názvem Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016), takže studenti se jí účastní zdarma a o jejím absolvování obdrží certifikát.


logo-LS_2016_blue.jpg


Tým vědců a popularizátorů PEXED dlouhodobě, v rámci projektu Tři nástroje (řešeného od r. 2008 - http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje), spolupracuje s více než stovkou škol středních, základních, ale i mateřských a jeho vzdělávací programy jsou tak systematicky směrovány k žákům a pedagogům těchto škol. Pro středoškolské talentované žáky je tak připravena a od roku 2008 téměř každoročně realizována letní škola se zaměřením na nanomateriály a nanotechnologie, nový obor vycházející z tradičních fyzikálně chemických oborů.

Více se o škole a jejím programu (včetně fotogalerie z jejího průběhu) dozvíte z její webové stránky.


Ilustrační fotografie z letních škol minulých let ...

NS-2008.jpgNS2009-01.jpg
NS2009-02.jpgNS-2015-01.jpg
01_tym_modri_letni_skola_nano2014.jpgNS-2016-03.jpg
NS-2015-02.jpgobr_01_letni_skola_NANO_VIII_2014.jpg
obr_01_praktika_laborky_2014.jpgDSC_0576_solidni_sedma.jpg
DSC_0616_web.jpgDSC_0566.JPG
PEXED_lektori-ustavu.jpg

Zdroj: K. Stejskalová, archiv ÚFCH JH

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz