General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-06-13 AWARD - Vyhlášen 3. ročník soutěže o Cenu Zdeňka Hermana (uz. přihlášek 30.9.2016)

Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskeho AVČR, v.v.i. vyhlašuje třetí ročník soutěže o


„Cenu Zdeňka Hermana o nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní spektrometrie“ (ve výši 10 000 Kč).

Přihlášky do soutěže, t.j. krátký životopis a disertační práci v plném znění v elektronické formě nebo na CD, zašlete prosím na adresu Dr. Z. Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 nebo zdenek.hermanatjh-inst.cas.cz.

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2016.


Práce budou správní radou nadačního fondu vyhodnoceny do 31. 12. 2016, výsledky budou vyhlášeny a cena předána na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Hradci Králové v dubnu následujícího roku. Vítěz bude na konferenci pozván a bude mu hrazeno cestovné a pobytové náklady na konferenci.

( Informace o 1. a 2. ročníku Ceny Zdeňka Hermana - viz Novinky na stránce NF Resonance).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadační fond Resonance.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz