General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-04-07 AWARD- Jednu z Cen Bedřicha Hrozného převzal i prof. Jiří Čejka, vedoucí Odd. syntézy a katalýzy

Profesor Jiří Čejka se podílel na objevu nové metody syntézy zeolitů a jejím teoretickém objasnění spolu s profesorem Petrem Nachtigallem a doktorkou Pavlou Eliášovou z PřF Univerzity Karlovy (informace představující tento společný výzkum).

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je každoročně udělována za významný a originální tvůrčí počin, například za odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Univerzita Karlova v Praze si letos připomíná výročí 668 let od svého založení.
U příležitosti oslav tohoto výročí předal 7. dubna rektor, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (video ze slavnostního zasedání).


Cena04.jpg
Cena01.jpg
Cena02.jpgCena03.jpg
Ocenění - Petr Nachtigall, Pavla Eliášová a Jiří Čejka.


---------------------------
Připravila: K. Stejskalová ( z tiskových zpráv Univerzity Karlovy)


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz