General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2015-07-01 EXHIBITION - Akademie věd připomíná své 125. výročí vzniku návštěvníkům science centra VIDA! v Brně

Vynálezy, které ovlivnily lidstvo, je název výstavy k 125. výročí AV ČR ve VIDA! science centru v Brně, jejímž cílem je představit veřejnosti Akademii věd a široký záběr jejich vědeckých aktivit. Je umístěna ve 3. patře budovy, v prostoru jakési galerie nad stálou interaktivní expozicí, kde i v budoucnu tým VIDA! plánuje pořádat různé výstavy seznamující návštěvníky centra s řadou přírodních a technických oborů či osobností.


exterier 02.jpgvida_exp.jpg
Ilustrační foto budovy a interaktivní stálé expozice science centra, zdroj: ©VIDA! science centrum


Výstavu ve čtvrtek 9. července slavnostně zahájil předseda AV ČR profesor Jiří Drahoš a ta potrvá do 31. října 2015.

Výstava je tvořena třemi na sebe volně navazujícími expozicemi:

Čeští vynálezci a jejich vynálezy - výstava karikatur projektu Otevřená věda ze SSČ AVČR
Soubor interaktivních exponátů z Ústavu přístrojové techniky AV ČR
Příběh kapky - expozice ÚFCH J. Heyrovského AV ČR věnovaná nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému a polarografii.


V úvodu výstavy projde návštěvník kolem panelů představujících Akademii věd ČR a po té zamíří ke stěně představující řadu vynálezů, na kterých se podílely i osobnosti z Akademie věd (prof. A. Holý, O. Wichterle a J. Heyrovský např.). Výstava karikatur dvojic "český vynálezce - jeho vynález" byla vytvořena v rámci řešení popularizačního a vzdělávacího projektu AV ČR Otevřená věda III. Výstava je cílena především na mladší generaci se snahou představit české vědce, vynálezce a objevitele. Portréty nejznámějších českých vynálezců nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů, stejně tak tomu je i s jejich vynálezy. Hlavním cílem této vzdělávací výstavy je přimět pozorného návštěvníka k nalezení dvojice vědce a jeho vynálezu. (http://www.otevrena-veda.cz/vystavy/)


Ukázka dvojice vynálezce - vynález (zdroj: projekt Otevřená věda)

Vedci_a_jejich_vynalezy_mensi1_Stranka_48.jpgVedci_a_jejich_vynalezy_mensi1_Stranka_49.jpg


Jak funguje lidské oko se návštěvník dozví z velkého modelu oka, v jiné části expozice si pomocí mikroskopu prohlédne hologram detailní mapy ČR, který má ve skutečnosti pouhé 3 mm, jinde se seznámí s fungováním laseru, ale také dalekohledu a mikroskopu. Interaktivní modely, které mají za úkol zaujmout, podpořit zvídavost a hravou formou ukázat principy přístrojů, které nás v běžném životě obklopují, či jsou stále předmětem bádání. Jedná se o ukázky odkrytých optických přístrojů. Návštěvník má možnost vyzkoušet si základní principy jejich funkce. Pro nejmenší návštěvníky je připraven hrací koutek s čočkami.
U každého stanoviště je připraven stručný návod, jak s modelem pracovat a zároveň pro zvídavé připraven i jednoduchý úkol. Každý návštěvník si tak na chvíli má možnost zahrát na vědce. Expozici optických exponátů vytvořili vědci z ÚPT v rámci řešení projektu Science Academy, který má za cíl výsledky základního i aplikovaného výzkumu převést do laického jazyka a představit tak úspěchy brněnské vědy co nejširšímu publiku. Celým jménem „Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě“ je projekt, kvůli kterému se spojily Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fyziky materiálu AV ČR, Hvězdárna a planetárium Brno a Moravian Science Centre Brno. Mezi tři hlavní obory, které společně popularizují, patří optika, elektromagnetismus a materiálové vědy (http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=122119).


Ilustrační fota některých exponátů v expozici ÚPT (foto: archiv ÚPT)
foto1-w.jpgFOTO_mikroskop s hologramem-w.jpg


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, naše špičkové pracoviště v oboru fyzikální chemie, se představuje svou expozicí Příběh kapky, která již 7 let putuje po České republice a dosud na 17 různých místech představila široké veřejnosti Jaroslava Heyrovského nejen jako vědce, zakladatele fyzikální chemie u nás a našeho jediného nositele Nobelovy ceny za chemii, ale i jako člověka. Polarografie, metoda, která se od třicátých let minulého století na desítky let usídlila snad v každé laboratoři a spolehlivě odpovídala na otázky analýzy, je představena téměř desítkou přístrojů-polarografů, které byly vyráběny v řadě českých továren, mj. i ve Zbrojovce Brno (od r. 1949). Mezi exponáty jsou také zařazeny dobové fotografie, knihy, odborné časopisy, medaile a např. i některé předměty poněkud kuriózní povahy (školní stavebnice, minerál či krabička od sirek), avšak vztahující se k polarografii či Heyrovskému. Na své si tak přijde chemik znalý oboru ale i úplný laik (http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky).

Lékem na únavu bude odpočinkový kout s projekcí - návštěvník procházející výstavou může na chvíli spočinout pohodlně v křesle a zhlédnout některé ze snímků, jež nabízí projekce tzv. nekonečné smyčky dokumentů - např. dobové snímky o Jaroslavu Heyrovském a polarografii včetně části nobelovského ceremoniálu či snímky doplňující optickou expozici ÚPT.

Výstava bude doplněna i doprovodným programem, např. vzdělávací a popularizační tým PEXED z ÚFCH JH přijede (30.9. a 21.10.) a v programu Dnes učí chemii Heyrovský bude se žáky objednaných tříd (SŠ a ZŠ) experimentovat ve fyzikálně chemických laboratořích science centra VIDA! .

Vědci a další pracovníci, kteří se na vzniku výstavy společně podíleli, doufají, že v prázdninových měsících bude výstava místem, kam vyrazí za zábavou ale i vzděláním rodiny s dětmi, a počátkem školního roku ji navštíví žáci různých škol základních i středních z Brna a jeho okolí.

Obrazovou fotoreportáž z otevření výstavy přináší Akademický Bulletin v Aktualitách, Brněnský deník či pořad ČT24 Události v regionech (Brno) 9.7.2015 (zde).


Ilustrační fota části expozice pořízená po instalaci výstavy Příběh kapky
ve výstavních prostorách 3. patra centra VIDA! ...


DSC_1263-1-7.jpgDSC_1221-1-7.jpg
DSC_1235-1-7.jpgDSC_1239-1-7.jpg
DSC_1253-1-7.jpgDSC_1243-1-7.jpg

---------------------------------------


Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
je pracovištěm s dlouholetou tradicí, výzkum zde propojuje základní fyzikální principy s pokročilou technologií, vznikají zde unikátní nové metody a přístroje, na ÚPT se vyvinul dnes velmi komerčně úspěšný obor elektronové mikroskopie. Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a zdokonalování a využití speciálních technologií. Pro více informací: http://www.isibrno.cz.

Projekty AV ČR Otevřená věda
jsou průběžně řešeny (Otevřená věda I až Otevřená věda IV) již od roku 2005. Jejich společným cílem je popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky. Projekty OV dlouhodobě, systematicky a účelně propagují přírodovědné a technické obory prostřednictvím realizace aktivit směřujícími k popularizaci vědy, výzkumu a badatelsky orientované výuce (např. stáže žáků SŠ na vědeckých pracovištích; výuka pedagogů SŠ a ZŠ; vzdělávání popularizátorů vědy z vědeckých institucí). Na tvorbě a realizaci programů se vedle pracovníků SSČ AV CR, kteří projekt koordinují, podílí celá řada vědců a odborníků z ústavů AVČR, kteří vedou stáže, přednášejí či se podílejí na vzniku výukových metodik pro pedagogy. Pro více informací: http://www.otevrena-veda.cz/otevrena-veda/

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Předmětem jeho činnosti je v prvé řadě badatelský výzkum ve fyzikální chemii včetně elektrochemie, v analytické chemii a v chemické fyzice, uskutečňovaný teoretickými (výpočetními) a experimentálními metodami. Ústav dále napomáhá uplatňování výsledků svého badatelského výzkumu v praxi. Významně se též ve spolupráci s vysokými školami podílí na výuce a vzdělávání vysokoškolských studentů a doktorandů a na popularizaci výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti. Více informací naleznete ve webové aplikaci ústavu s adresou http://www.jh-inst.cas.cz.

Science centrum VIDA! Brno
Na ploše téměř 5000 m2na návštěvníka čeká přes 150 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná část Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 let. V Divadle vědy si pak návštěvník může užít pravidelná představení plná zábavných pokusů. Pro více informací: http://www.vida.cz.

------------------------------
Autor zprávy, fota: K. Stejskalová, archiv ÚFCH JH a P. Schieblová, za ÚPT Brno


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz