General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2015-06-02 AWARD - Martin Srnec převzal Prémii Otto Wichterleho (2.6.2015)

Mladí vědci z ústavů Akademie věd ČR dnes obdrželi prestižní Prémii Otto Wichterleho. Odborná porota přitom vybrala badatele, kterým není více než 35 let a kteří již v Akademii věd ČR dosáhli špičkových výzkumných výsledků. Celkem 21 laureátů, z celkových 33 návrhů z různých ústavů AV ČR, dnes převzalo své ocenění od předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše v pražské Lannově vile.

Mezi oceněnými je i RNDr. Martin Srnec, Ph.D. z Oddělení teoretické chemie.

Martin Srnec byl přijat do ÚFCHJH v roce 2014, po postdoktorální stáži na Stanfordově universitě, aby zde začal s výzkumem reakčních mechanismů a katalytických vlastností redoxně aktivních a radikálových systémů v bioanorganické chemii a enzymologii a založil novou výzkumnou skupinu v rámci Oddělení teoretické chemie. Martin Srnec byl však s naším ústavem spojen už při úplném počátku své kariéry, kdy pod vedením prof. Rudolfa Zahradníka v letech 2002-2005 pracoval na diplomové práci o malých molekulových klastrech atomů skupin IIa-Va. V současné době se zabývá koordinací několika projektů: i) Teoretický protokol pro přesný výpočet redoxních potenciálů bioanorganických komplexů. ii) Redoxní vlastnosti a reaktivita nehemových aktivních center se železem. iii) SAM-dependentní enzymy a mobilita radikálů v enzymech. Jeho dosavadní experimentální vědecká práce společně s velkým podílem na 23 publikacích ukázala, že Martin Srnec započal velmi úspěšnou vědeckou kariéru, že je schopen rychle se učit a získané znalosti kreativně používat k řešení vědeckých problémů.


17-MS.JPG
880o-MS.jpg792o-MS.jpg

Martin Srnec je vedle Premie O.Wichterleho držitelem
prestižního ocenění Fellowship J. E. Purkyně (2013).
Do ÚFCH JH neputuje Prémie O. Wichterleho poprvé. Oceněných mladých vědců je od roku 2002,
kdy AV ČR začala toto ocenění udělovat, celá řada, celkem již 12:

Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D. (2013), Mgr. Otakar Frank, Ph. D. a Mgr. Jan Sýkora, Ph. D. (2011), Ing. Petr Sazama, Ph. D (2010), Mgr. Jiří Pinkas, Ph. D. a Mgr. Viktoriya Poterya, Ph. D. (2009); RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph. D (2007); Mgr. Michal Horáček, Ph. D (2006), Mgr. Roman Čurík, Ph. D (2005), Mgr. Jiří Pittner, Dr.rer.nat (2003) a prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. (2002).

------------------------------------------------

Seznam všech 21 laureátů soutěže r. 2015 - zde.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz