General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2014-12-01 AWARD - Fellowship J. E. PurkynÄ› zĂ­skal Dr. Juraj Fedor, Ph.D.

Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil Fellowship J. E. Purkyně Dr. Juraji Fedorovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i, na vědeckou činnost v oblasti výzkumu ultrarychlých procesů v izolovaných molekulách a molekulových systémech vázaných vodikovými vazbami, na dobu pěti let.

Na svém vědeckém tématu bude pracovat v Oddělení chemie iontů a klastrů.

Přehled udělených Felowwship J.E.Purkyně v ÚFCH JH (od r. 2004).

Cílem aktivity Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky je získat pro pracoviště Akademie věd ČR vynikající tvůrčí vědce ze zahraničí, a to jak vědce českého původu pracující dlouhodobě v zahraničí tak špičkové vědce zahraniční, zpravidla mladší 40 let, a zajistit jim na našich pracovištích přiměřené finanční ohodnocení.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2019 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz