General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2014-01-08-AWARD - Martin Srnec oceněn stipendiem AV ČR " Fellowship J. E. Purkyně" na 5 let

Předseda Akademie věd ČR na základě doporučení Akademické rady udělil koncem roku 2013 Fellowship J. E. Purkyně RNDr. Martinu Srncovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i, na vědeckou činnosti v oblasti komplexních systémů bioanorganického typu, na dobu pěti let.

Martin Srnec na svém vědeckém tématu bude pracovat v Oddělení teoretické chemie.


DSC_0256_MS.jpg


Přehled udělených Felowwship J.E.Purkyně v ÚFCH JH (od r. 2004).

Cílem aktivity Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky je získat pro pracoviště Akademie věd ČR vynikající tvůrčí vědce ze zahraničí, a to jak vědce českého původu pracující dlouhodobě v zahraničí tak špičkové vědce zahraniční, zpravidla mladší 40 let, a zajistit jim na našich pracovištích přiměřené finanční ohodnocení.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz