General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2013-10-02 RESULTS - NANOCENTRUM ÚSPĚŠNĚ PŘEVÁDÍ VÝSLEDKY ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU DO PRAXE, ČÍMŽ NAPLŇUJE SVŮJ CÍL

Nanocentrum Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (ÚFCH JH) se ve středu 2. října 2013 účastní tiskové konference, na které společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o., subjekt spolupracující v Nanocentru, seznamuje její účastníky s výsledky svého výzkumu a vývoje za uplynulý rok. Konference se uskuteční v budově ÚFCH JH v Praze 8, Dolejškova ulice 2155/3.

V prostorách Nanocentra, vybudovaného v rámci operačního programu Praha-konkurenceschopnost v letech 2008-2010 z dotace ESF ve výši 31,2 mil Kč, našlo vedle aplikačně zaměřeného výzkumu týmů z ÚFCH JH útočiště i několik firem působících na trhu nanotechnologií. V současnosti v prostorách centra pracuje především společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o., s týmy ÚFCH JH potom společné projekty a granty řeší také další subjekty, např. Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. v Ústí nad Labem, Eurosupport Manufacturing Czechia s.r.o., TU Liberec aj. Cíl projektu Nanocentrum "vybudovat pracoviště, na kterém se sejde základní výzkum s aplikačním a jejich spolupráce zajistí přenos výsledků základního výzkumu do praxe" se daří již třetím rokem naplňovat.
V současnosti v prostorách a s technikou nanocentra vědci a odborníci řeší několik významných tuzemských či zahraničních projektů v oborech katalýzy, elektrodových procesů a fotokatalýzy, např:

• Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči (DF11P01OVV012, poskytovatel: MK ČR);
• Vývoj procesu pro likvidaci oxidů dusíku pro průmyslové aplikace se zvláště náročnými podmínkami(TA01021377, poskytovatel: TA ČR);
• Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace (TA03010037, poskytovatel: TA ČR);
• Katalytické oxidace alkenů (TA03011148, poskytovatel: TA ČR);
• Výzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách (TA03010994, poskytovatel: TA ČR);
• Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody (TA03020948, poskytovatel: TA ČR);
• Výzkum a vývoj katalyzátoru na bázi oxidu zirkoničitého a jeho aplikace pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkové frakce (FR-TI3/316, poskytovatel: MPO ČR);
• Fourth generation photocatalysts: nano-engineered composites for water decontamination in low-cost paintable photoreactors (309636, akcronym 4G-PHOTOCAT, poskytovatel EU)
• Sensitizer Activated Nanostructured Solar Cells (246124, akronym SANS, poskytovatel: EU);
• Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes (229183, akronym NEXT-GTL, poskytovatel: EU).
• Nová kategorie zeolitů s pentasilovou strukturou: Katalytické procesy na zeolitech s řízenou distribucí hliníku ve skeletu (P106/11/0624 , poskytovatel: GA ČR);
• Použití PFG NMR, stochastické rekonstrukce a molekulární simulace pro stanovení transportně-strukturních vlastností pokročilých porézních materiálů (P204/11/1206, poskytovatel: GA ČR);

Výzkumné práce v Nanocentru jsou pravidelně medializovány široké veřejnosti prostřednictvím článků, rozhovorů, pořadů v televizi a tiskových konferencí. Jeho činnost je rovněž prezentována studentům středních a vysokých škol, jakož i žákům škol základních, prostřednictvím vzdělávacích a popularizačních programů, které ústav celoročně pořádá: např. Letní škola "STUDENT 757", chemické workshopy "Chemie není nuda", program návštěv SŠ s titulem "Seznamujeme se s vědou - dnes na téma nanotechnologie" či individuální celoroční stáže a praxe talentovaných SŠ studentů v týmech ústavu. Více informací - viz harmonogram Zkus vědu u nás 2013.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz