General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2013-09-26 AWARD DSc. - Jiří Dědeček a Jiří Pittner, naši noví doktoři chemických věd (25.9.2013)

Diplomy s titulem „doktor věd“ převzalo ve středu 25. září 2013 z rukou předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., deset nových nositelů tohoto v současnosti nejvyššího vědeckého titulu v České republice. Slavnostní ceremoniál se konal v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, v prostorách Knihovny AV ČR. Kromě čerstvě jmenovaných „doktorů věd“ a zástupců pracovišť, kde tito badatelé působí, se ho zúčastnili čelní představitelé Akademie věd ČR, členové komisí pro obhajoby a další hosté.


130925-titul-doktor-ved-udelen-deseti-vedcum-perex.jpg


Mezi novými doktory věd jsou i vědecký pracovník Oddělení struktury a dynamiky v katalýze Mgr.Jiří Dědeček, CSc. DSc. a Mgr. Jiří Pittner Dr. rer.nat. DSc. z Odd. teoretické chemie.


DSC_0628_JD_web.jpg


Dr. Jiří Dědeček je pracovníkem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Ve své disertační práci s názvem „Lokalizace a distribuce atomů hliníku ve skeletu křemíkem bohatých zeolitů“ se zabývá přípravou, strukturou a katalytickými aktivitami vybraných zeolitů. Práci, která je významným vědeckým příspěvkem nejen pro fyzikální chemii, ale i pro chemii pevných látek, a jejíž výsledky značně ovlivnily vědu o zeolitech, obhájil před komisí „Fyzikální chemie“ a získal titul „doktor chemických věd“.


DSC_0021_JP_w.jpg


Dr. Jiří Pittner je pracovníkem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Vědecký titul „ doktor chemických věd“ získal na základě obhajoby disertace s názvem „Multireference Hilbert Space Coupled cluster Methods“ před komisí „Fyzikální chemie“. Disertační práce Dr. Pittnera je velmi významná v kontextu světového vývoje Coupled Cluster metod a jejich širokého využití nejen na systémy, které inherentně vykazují kvazidegeneraci, ale i na excitované stavy, výpočty procesů na energetické hyperploše apod.


Celou zprávu uveřejnila AV ČR na svých webových stránkách.

(foto 1- AVČR; foto 2,3 - K. Stejskalová, archiv ÚFCH JH)


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz