General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2013-06-05 AWARD - Jana Humpolíčkova převzala Prémii Otto Wichterleho

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2013 převzalo v pražské Lannově vile z rukou předsedy Akademie věd České republiky Jiřího Drahoše třiadvacet mladých badatelů (5.6.). Úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Mezi oceněnými je i Jana Humpolíčková, mladá vědecká pracovnice z Oddělení biofyzikální chemie našeho ústavu.
Na prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 39 badatelů z 27 pracovišť akademie. Jednou z podmínek je, aby vědci nepřesáhli 35 let věku. Loni akademie rozdělila 19 prémií.


Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D.

začala pracovat v laboratoři biospektroskopie pod vedením docenta Martina Hofa v říjnu 2000 jako studentka Přírodovědecké fakulty UK v rámci své diplomové práce v oboru fyzikální chemie. Od ledna 2006 je zaměstnancem Oddělení biofyzikální chemie ÚFCH JH AV ČR. V současné době se zabývá koordinací několika výzkumných projektů týkajících se studia buněčných membrán: (i) Studium vlivu oxidovaných fosfolipidů na strukturní a dynamické vlastnosti modelových membrán; (ii) Studium organizace gangliosidu GM1 v modelových membránách a její vliv na receptorovou aktivitu GM1; (iii) Applikace metody RICS a analýzy „number and brighteness – N&B“ ve studiu dynamických vlastností transportérů hormonu auxinu v buněčných membránách rostlinných buněk. Její dosavadní experimentální vědecká práce je spojená s velkým podílem na 34 publikacích. Je hlavní autorkou pěti prací, které mohou být považovány za pionýrské. Čtyři z nich byly zveřejněny v časopise Biophysical journal. Mimo jiné v nich studovala vliv spřažení specifických membránových komponent v důsledku vazby pěti-valentního toxinu na fázové chování modelové membrány v blízkosti kritického bodu. Tyto fázové a strukturní změny v modelových membránách úzce souvisí s problematikou regulace buněčné komunikace. Práce je unikátní především tím, že používá mikroskopické techniky, které přesahují rozlišení fluorescenčních mikroskopů. Vedle své badatelské práce se nemalou měrou podílí i na vzdělávání vysokoškolských studentů a středoškolských zájemců o přírodní vědy a na popularizaci výsledků vědy široké veřejnosti.


DSC_0195_5_6.jpg


Jana Humpolíčková je vedle Premie O.Wichterleho držitelkou několika dalších prestižních ocenění své vědecké práce, např. STIPENDIA L´ORÉAL ČR PRO ŽENY VE VĚDĚ (2010)
či Ceny Učené společnosti pro mladé vědecké pracovníky (2008).


*******************************************


Do ÚFCH JH neputuje Prémie O. Wichterleho poprvé. Oceněných mladých vědců je od roku 2002,
kdy AV ČR začala toto ocenění udělovat, celá řada:
Mgr. Otakar Frank, Ph. D. a Mgr. Jan Sýkora, Ph. D. (2011), Ing. Petr Sazama, Ph. D (2010), Mgr. Jiří Pinkas, Ph. D. a Mgr. Viktoriya Poterya, Ph. D. (2009); RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph. D (2007); Mgr. Michal Horáček, Ph. D (2006), Mgr. Roman Čurík, Ph. D (2005), Mgr. Jiří Pittner, Dr.rer.nat (2003) a prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. (2002).Autor zprávy a fotografie: K. Stejskalová (archiv ÚFCH JH)
General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz