General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2013-01-31- AWARDS - Předány Ceny Metrohm 2013 v oboru elektroanalytická chemie

Mezi 4 udělenými cenami jsou 3, které oceňují práce elektrochemiků našeho ústavu.

Ceny společnosti Metrohm ČR byly v roce 2013 udělovány poprvé: jedno ocenění získal za svůj celoživotní přínos v oboru elektrochemie vědec-senior a tři ocenění putovala do rukou mladých elektroanalytických chemiků (ceny bez rozlišení pořadí).
Na výběru 4 laureátů se podílela Česká společnost chemická a firma Metrohm Česká republika. Laureátům ceny společně předali Ing. P.Barath za společnost Metrohm ČR a prof. J. Barek za ČSCH.


DSC_0137_young.jpg


Michael Heyrovský, Ph.D. vědecký pracovník skupiny biolektrochemie Oddělení biofyzikální chemie, obdržel Cenu Metrohm za celoživotní přínos v oboru elektrochemie.
V úvodu semináře přednesl přednášku Perspektivy základního elektrochemického výzkumu.


DSC_0051_w.jpgDSC_0053_w.jpg


Mgr. Šárka Ramešová, PGS studentka (VŠCHT, školitelka Dr. Romana Sokolová, ÚFCH JH) pracující v Oddělení molekulární elektrochemie ÚFCHJH. Obdržela jednu ze tří Cen Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let).
Oceněná práce: Romana Sokolová, Šárka Ramešová, Ilaria Degano, Magdaléna Hromadová, Miroslav Gál, Ján Žabka, The oxidation of natural flavonoid quercetin. Chem. Commun., 2012, 48, 3433–3435

Na semináři vystoupila s přednáškou na téma Elektrochemické studium degradace přírodních barviv používaných na uměleckých památkách.


DSC_0043_sr.jpgDSC_0168_sr.jpgIng. Tomáš Mikysek, Ph.D., mladý vědecký pracovník FCHT Univerzity Pardubice. Práce vzniklá ze společného výzkumu FCHT UPA a ÚFCH JH, tým prof. J. Ludvíka z Oddělení molekulární elektrochemie (mj. školitele-konzultanta disertační práce oceněného) byla oceněna jednou ze tří Cen Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let).
Oceněná práce: Tomáš Mikysek, Matěj Stočes, Ivan Švancara and Jiří Ludvík: The Ohmic Resistance Effect for Characterisation of Carbon Nanotube Paste Electrodes (CNTPEs), RSC Advances, 2012, 2 (9), 3684 –3690.

Na semináři přednesl přednášku na téma Nové přístupy k charakterizaci uhlíkových pastových elektrod.


DSC_0036_tm.jpgDSC_0037_tm.jpg


Dalším oceněným mladým vědcem byl vědecký pracovník Biofyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. v Brně Mgr. Martin Bartošík, Ph.D., který vystoupil s přednáškou Nové trendy v elektrochemii nukleových kyselin.


DSC_0033_w.jpgDSC_0178_mb.jpgPo udělení cen následovaly přednášky nejen oceněných laureátů ale i dalších vybraných vědců bádajících v oboru elektrochemie (viz program).

Fotogalerii pořízenou v průběhu celodenního semináře můžete navštívit na stránce semináře.DSC_0045_all.jpgDSC_0167_all.jpg
DSC_0144_all.jpg


(autor zprávy a fotografií: K.Stejskalová, archiv ÚFCH JH).


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz