General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2012-12-31 POPULARIZATION - Úspěšná medializace našich výsledků veřejnosti

V posledním čtvrtletí roku 2012 byla řada našich výsledků prezentována veřejnosti prostřednictvím médií, ať již to byla Česká televize, Český rozhlas či časopisy a denní tisk.
Níže uvádíme stručný přehled výstupů i s prokliky, odkud si zájemce může pořady přehrát.

Celoročně se výstupům do médií věnuje odkaz MEDIA v české i anglické vezi našich webových stránek, kde je archiv výstupů až do roku 2005.

Michal Fárník a jeho tým v reportáži ČT ilustrující současný výzkum v AVČR.

*** ČT24 - Hyde Park Civilizace , 17.11.2012 (od 20 hodin).
Pořad věnovaný 60. výročí založení Akademie věd ČR. Na otázky diváků odpovídali profesor Jiří Drahoš, současný předseda AVČR, a její bývalý předseda profesor Václav Pačes. V rámci perspektivních směrů výzkumu v AVČR byl představen i výzkumný tým Michala Fárníka věnující se studiu dynamiky molekul a klastrů. V jeho laboratoři byla pořízena krátká reportáž.
Spustit pořad z archivu (od 49. minuty běží krátká reportáž o týmu M. Fárníka).


HPC_17_11_P_web.jpgHPC_17_11_F_web.jpg


***Události ČT 2.11.2012.
Reportáž Martina Ruska v Událostech představuje začátek Týdne vědy a techniky 2012, celoakademického vědeckého festivalu přednášek, exkursí, kulatých stolů a diskusních pořadů, vědeckých kaváren, výstav a dalších akcí představujících vědce a vědu široké veřejnosti. Upoutávka na program TVT byla natočena v týmu profesora Patrika Španěla v ÚFCH J.Heyrovského a byla věnována metodě analýzy dechu a diagnoze chorob hmotnostní spektrometrií.
Krátkou reportáž lze spustit z archivu pořadů ČT Události - zde.


KS_Udalosti_2_11_web.jpg


***ČRo Leonardo, 7.11.2012, Vstupte.
Michal Fárník: Ozonová díra.
Jak vzniká ozonová díra, proč je chemie atmosféry tak složitá, v čem se chemie na úrovni klastrů a nanočástic liší od chemie ve zkumavce? To jsou otázky, které Ivan Boháček položí v dnešním Vstupte!
Poslechni v archivu ČRo - zde.


***ČRo Leonardo, 9.11.2012, O vědě se nešeptá.
V průběhu Týdne vědy a techniky AV ČR hovoříme o současné popularizaci vědy,
příkladech pozitivních i odstrašujících. ... Pořad byl natočen v rámci Týdne vědy
a techniky AV ČR. ... Na otázky Luboše Veverky odpovídali dr. Květa Stejskalová z
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, novinářka Eva Bobůrková a prof. Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby......
Poslechni v archivu ČRo - zde.

***Vesmír 91/2012, str. 2-4.
M.Fárník : Ozonová díra, velikost klastrů a nefungující laser (přečti zde).

****Akademický Bulletin 10/2012, strana 4-7.
M. Fárník: Od fotochemie v klastrech k ozonové díře (přečti zde).

*** Český rozhlas Vltava, rubrika Věda - Mozaika, 17. září 2012. Restaurování památek pomocí nanotechnologií.
Na tiskové konferenci Nanocentra 13.9. si Dr. Jiřího Rathouského, vedoucího Nanocentra ÚFCH JH, vyzpovídala Jana Olivová. Jako řešitel projektu na vývoj nanomateriálů k ochraně památek vysvětlil posluchačům vlastnosti vyvíjených nanomateriálů a jak mohou prospět památkářům ... (poslechnout z Archivu ČRO)

*** V příloze Medicína a věda Lidových novin (12. září 2012) hovořila redaktorka Eva Vlčková na toto téma s Michalem Fárníkem v článku Krásné mraky jsou nepřítelem ozonu (strana 19).


LN_12_09_2012_Farnik_.jpg


*** Radiožurnál - Zprávy z domova, 15. září 2012 (vysíláno v 9:32 hodin).
Středoškolských vědeckých stáží se účastní velké procento dívek.
V krátkém rozhovoru věnovaném smyslu středoškolských stáží organizovaných projektem AV ČR Otevřená věda II se redaktorka Klára Bílá zeptala profesora Patrika Španěla , lektora stáže, i stážistky Natálie Burešové z Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou (rozhovor lze spustit z Archivu ČRO)


web_DSC_4044.jpg

Natálie Burešová při jednom z měření v rámci své stáže na téma
"Stanovení vybraných látek obsažených v lidském dechu metodou SIFT-MS" ....
(foto: Květa Stejskalová - Archiv ÚFCH JH)
*** Videogalerie AVČR, 14. září 2012 (spustit zde).
Videoreportáž natočená v týmu doktora Michala Fárníka představuje nové poznatky o vzniku ozonových děr.


*** Akademický Bulletin on line, 14. září 2012. Nanocentrum úspěšně spojuje vědu s praxí.
Redaktor Luděk Svoboda a Stanislava Kyselová (fota) navštívili tiskovou konferenci pořádanou Nanocentrem ÚFCH JH u příležitosti druhého roku jeho provozu (Nanocentrum bylo vybudováno a zařízeno technikou v letech 2008-2010 z účelové dotace programu OPPK, tj. Praha -konkurenceschopnost, tedy za finance EU). V krátkém článku seznamují čtenáře s programem konferencea - prezentacemi jednotlivých subjektů Nanocentra. Podrobnější článek věnovaný výsledkům dosaženým subjekty spolupracujícími v Nanocentru přinese AB číslo 10 (říjen 2012). Více informací na serveru AB v přehledu aktualit.......

***Chemagazin on line, 17. září 2012 . Nanocentrum ÚFCH J.H. úspěšně naplňuje svůj cíl spojit vědu s praxí (zde).
Server otiskuje tiskovou zprávu seznamující své čtenáře s programem tiskové konference Nanocentra 13.9.2012. Podrobnější článek věnovaný představeným technologiím a produktům vyvinutým společnostmi, jež se v prostrách Nanocetra sešly a spolupracují, přinese páté číslo Chemagazinu (vyjde v říjnu 2012).


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz