General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2011-11-17 AWARD - Martin Lamač oceněn Hlávkovou cenou

Mladí vědci přebírali na zámku v Lužanech Ceny Josefa Hlávky za rok 2011.
Počet těchto ocenění se tak v ÚFCH JH rozrostl na osm.

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje každoročně 16. listopadu, v předvečer státního svátku, na zámku v Lužanech u Přeštic Ceny Josefa Hlávky. Jednu z cen, v kategorii pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku, převzal doktor Martin Lamač, který svůj výzkum provádí v oboru katalýzy v Oddělení syntézy a katalýzy ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

RNDr. Martin Lamač, Ph. D.
působí v týmu organometalické chemie Oddělení syntézy a katalýzy v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚFCH JH) od r. 2009. Jak v rámci doktorského studia, které ukončil v prosinci 2008 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tak jako postdoktorand se v ÚFCH JH zabýval přípravou, charakterizací a studiem katalytických vlastností nových organokovových komplexů metalocenového typu. Je autorem nebo spoluautorem celkem 26 publikací v respektovaných mezinárodních časopisech (včetně JACS a Angew. Chem.). Jeho novější práce mimo jiné přispěly k pochopení interakcí metalocenů prvků 4. skupiny se silylovanými alkyny. Pozorované aktivace Si–H vazeb následované dalšími reakcemi mohou najít využití v organické syntéze. Zkoumání vazebných poměrů v neobvyklých metalacyklech pak přispívá k pochopení obecných strukturních zákonitostí organometalických sloučenin. Lze říci, že experimentální práce podobné těm, které provádí Martin Lamač, jsou cenným materiálem pro teoretické chemiky, kteří mají možnost ověřit a uplatnit teoretický aparát na příkladech nových, neobvyklých sloučenin. V současné době se Martin Lamač v ÚFCH JH věnuje projektu mířícímu k přípravě metalocenových komplexů prvků 4. skupiny s visícími nenasycenými funkčními skupinami a jejich syntetickým transformacím. Cílem je hledat nové postupy vedoucí k různě modifikovaným metalocenovým komplexům, případně zkoumat reaktivitu visících skupin v koordinační sféře kovu.


w_DSC_4661.jpg


Ceny Josefa Hlávky jsou udělovány každoročně a jsou určeny pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Ocenění připomíná památku známého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky.

Ocenění putuje do ÚFCH JH v posledních osmi letech již poněkolikáté, neboť mezi oceněnými mladými vědci ústavu již jsou:
v roce 2004 Mgr. Michal Horáček, Ph. D. z Oddělení syntézy a katalýzy;
v roce 2007 Mgr. Roman Čurík, Ph. D. z Oddělení teoretické chemie;
v roce 2008 další z mladých vědců z Oddělení syntézy a katalýzy Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D.;
v roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro vynikající vysokoškolské studenty také Ing. Milan Ončák, student FCHI VŠCHT v Praze, za diplomovou práci, která byla realizována ve spolupráci s laboratoří klastrů pod vedením Mgr. Michala Fárníka, Ph. D. z Oddělení spektroskopie;
v roce 2009 ocenění získal mladý vědec Mgr. Jan Sýkora, Ph. D. z Oddělení biofyzikální chemie;
v roce 2010 ocenění získali Ing. Martina Voláková, Ph.D. a Ing. Josef Vlk, oba za katalytický výzkum v Oddělení syntézy a katalýzy.


Všichni naši mladí vědci, držitelé tohoto prestižního ocenění, jsou tak příslibem, že věda a výzkum v oboru fyzikální chemie bude mít své pokračovatele.Autor zprávy a fotografií: K. Stejskalová (archiv ÚFCH JH)


Fotogalerie ze slavnostního přednávání cen 16.11. 2011.


http://www.hlavkovanadace.cz/

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz