General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2011-06-29 AWARD - Akademickou prémii získal Martin Hof a Jiří Homola

Prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae – udělil ve čtvrtek 30. 6. 2011 v sídle Akademie věd ČR její předseda prof. Jiří Drahoš dvěma významným českým vědcům – prof. Martinu Hofovi z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., a doc. Jiřímu Homolovi z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Akademickou prémii do výše 5 mil. Kč ročně získávají po dobu šesti let mimořádné vědecké osobnosti, které již založily vědecké školy, v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru a vytvářejí prestiž Akademie věd ČR jako celku. Smyslem ocenění, jež ovšem není udělováno za celoživotní zásluhy a nelze ho obdržet opakovaně, je finanční podpora našich badatelských kapacit a vytváření takových podmínek, v nichž by mohly lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd a celé české vědy.

Výzkumná práce skupiny prof. Martina Hofa je založena na stálém zlepšování špičkových fluorescenčních technik. „Ačkoliv si většinu přístrojů sestavujeme sami, je potřeba investovat do nákupu jednotlivých komponent, například laserů, částí detektorů, optických součástek či částí mikroskopu. Takže více než třetinu celé prémie plánujeme využít na vybavení našich laboratoří. Další finance budou použity na rozšíření našeho týmu, tedy na platy dvou až tří mladých vědců. Poslední část financí pokryje tzv. materiální položky nutné pro zajištění našeho experimentálního výzkumu,“ upřesňuje konkrétní využití Akademické prémie prof. Martin Hof.

Doc. Jiří Homola se zabývá výzkumem biosenzorů, především optických, založených na excitaci povrchových plasmonů. „Finanční podpora spojená s Akademickou prémií bude využita k výzkumu fotonických nanostruktur s povrchovými plasmony pro novou generaci optických biosenzorů. Ty umožňují rychlou a extrémně citlivou detekci biologických látek, což významně napomáhá lékařské diagnostice a kontrole kvality potravin,“ vysvětluje doc. Jiří Homola.H_H_PA2011.jpg


O udělení Akademické prémie rozhoduje předseda AV ČR, jenž si pro tento účel zřizuje poradní komisi složenou z předních domácích i zahraničních odborníků. Vybraní kandidáti na prémii musejí předložit odborné životopisy a rámcové představy zaměření vlastního výzkumu pro příštích šest let, včetně rozvrhu využití poskytnuté finanční částky. Ta je čerpána z celoakademického rozpočtu ve formě adresného navýšení prostředků příslušného pracoviště. Nositel Akademické prémie získává i statut hosta Akademického sněmu AV ČR po dobu poskytování finanční podpory.

Zdroj: Odbor mediální komunikace, Kancelář AV ČR (text zprávy); Stanislava Kyselová, Akademický bulletin (foto)General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz