General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2010-11-17 - Martina Voláková a Josef Vlk převzali Hlávkovu cenu za rok 2010

17.11. - Dva z našich mladých vědců převzali včera na zámku v Lužanech cenu Josefa Hlávky za rok 2010. Počet těchto ocenění se tak v ÚFCH JH rozrostl na sedm.

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje každoročně v předvečer státního svátku, na zámku v Lužanech u Přeštic Ceny Josefa Hlávky. Jednu z cen, v kategorii pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku, převzala Ing. Martina Voláková, Ph. D., a druhou cenu převzal Ing. Josef Vlk v kategorii studentů magisterského studia. Obě ceny spojuje katalytický výzkum, neboť na svých výzkumných tématech pracovali v Oddělení syntézy a katalýzy ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

Ceny Josefa Hlávky jsou udělovány každoročně a jsou určeny pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Ocenění připomíná památku známého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky.


M_Volakova_063.jpgJ_Vlk_060.jpg
Fotografie ze slavnostního předávání cen v zámku v Lužanech (M.Voláková, třetí zprava, na snímku vlevo; J.Vlk, druhý zprava, na snímku vpravo); fota: Archiv Hlávkovy nadace

Ing. Martina Voláková, Ph. D. (roz. Bejblová)
Martina Voláková působí na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v Oddělení syntézy a katalýzy ve skupině zabývající se chemií molekulových sít a katalýzou od září r. 2005. S tímto oddělením spolupracovala již v rámci svého postgraduálního studia na VŠCHT Praha. Hlavní náplní její vědecké práce je studium heterogenních katalytických reakcí, především Friedel-Craftsových acylací, které vedou ke vzniku aryl-alkyl a aryl-aryl ketonů, které představují velmi důležité výchozí sloučeniny pro celou řadu syntéz v organické chemii a mnohé z nich jsou významné meziprodukty nebo konečné produkty ve farmaceutickém průmyslu nebo při syntéze vonných či chuťových látek. Ve své vědecké činnosti se tak zapojila do řešení řady grantových projektů v oboru heterogenních katalytických reakcí jak v oblasti základního výzkumu, tak výzkumu aplikovaného.
Martina Voláková-Bejblová je autorkou nebo spoluautorkou celkem 26 publikací v respektovaných mezinárodních časopisech a 3 kapitol v knihách. Výsledky její práce ukázaly možnost využití heterogenních katalyzátorů na bázi molekulových sít pro vysoce selektivní acylační reakce vybraných substrátů, jejichž produkty jsou významnými meziprodukty nebo produkty v oblasti chemických specialit.

M_Volakova.jpg


Ing. Josef Vlk
Josef Vlk je jedním z vynikajících studentů magisterského studia VŠCHT v Praze (bakalářské studium ukončil s červeným diplomem). Již pátým rokem (od roku 2005) spolupracuje s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i., špičkovým vědeckým pracovištěm v oboru fyzikální chemie. Pod vedením prof. Ing. Jiřího Čejky, DrSc. se v Oddělení syntézy a katalýzy věnuje charakterizaci nanomateriálů na bázi hlinitokřemičitanů a jejich aplikací v katalýze. Na toto téma vypracoval svoji bakalářskou i diplomovou práci. Během svého studia se J. Vlk zaměřil na využití zeolitů a mezoporézních molekulových sít jako katalyzátorů Fridelovy-Craftsovy acylace, jedné ze základních reakcí organické syntézy. Hlavní náplní práce J. Vlka bylo provedení katalytických testů a charakterizace katalyzátorů pomocí infračervené spektroskopie. V posledních dvou letech se aktivně podílel na vývoji unikátní aparatury, která umožňuje měření infračervených spekter zeolitů transmisní technikou. Podobných experimentálních uspořádání je na světě jen několik. Konstrukcí této aparatury se tak oddělení syntézy a katalýzy zařadilo mezi světovou elitu v oblasti charakterizace práškových nanomateriálů pomocí infračervené spektroskopie. V rámci studia také absolvoval dvou měsíční stáž pod vedením prof. Sang-Eon Parka na INHA University v Incheonu (Jižní Korea). Během pobytu se podílel na rozvoji techniky infračervené spektroskopie pro studium zeolitů. Dále si osvojil některé jedinečné techniky pro katalytické testy, především aplikace mikrovlnného záření jako zdroj aktivační energie pro reakci.
Josef Vlk se během svého studia projevil jako nadějný mladý student a získal mnoho teoretických i praktických zkušeností pro jeho pokračování ve vědecké práci na postgraduálním studiu. Vzhledem k jeho věku dosáhl nadprůměrného úspěchu v dosavadním výzkumu, což je dokumentováno významným počtem publikací.

web_DSCF6331.JPGOcenění putuje do ÚFCH JH v posledních sedmi letech již poněkolikáté, neboť mezi oceněnými mladými vědci ústavu již jsou:
v roce 2004 Mgr. Michal Horáček, Ph. D. z Oddělení syntézy a katalýzy;
v roce 2007 Mgr. Roman Čurík, Ph. D. z Oddělení teoretické chemie;
v roce 2008 další z mladých vědců z Oddělení syntézy a katalýzy Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D.;
v roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro vynikající vysokoškolské studenty také Ing. Milan Ončák, student FCHI VŠCHT v Praze, za diplomovou práci, která byla realizována ve spolupráci s laboratoří klastrů pod vedením Mgr. Michala Fárníka, Ph. D. z Oddělení spektroskopie;
v roce 2009 řadu ocenění rozšířil mladý vědec Mgr. Jan Sýkora, Ph. D. z Oddělení biofyzikální chemie.

Oba čerství laureáti Hlávkovy ceny, kteří se letos zařadili mezi držitele tohoto prestižního ocenění, jsou tak příslibem, že věda a výzkum v oboru fyzikální chemie bude mít své kvalitní pokračovatele.


Autor zprávy a fotografií: K. Stejskalová (archiv ÚFCH JH)


http://www.hlavkovanadace.cz

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz