General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2010-11-05 - Květa Stejskalová oceněna Zvláštní cenou od společnosti Česká hlava

Brno, 5.11.2010 - Odborná porota soutěže České hlavičky 2010, kterou již počtvrté vyhlásila Česká hlava, s.r.o., udělila vedle tradičních cen v pěti studentských kategoriích také jednu cenu mimořádnou: „Zvláštní cenu za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty“. Sošku a diplom si z pódia Mahenova divadla v Brně při slavnostním galavečeru odnesla Květa Stejskalová, která se vzdělávání mladých zájemců o přírodní vědy a popularizaci vědy věnuje v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského Akademie věd dlouhodobě.
Soška Česká hlavička 2010 tak v ústavu doplní sbírku dvou ocenění Česká hlava, neboť držitelem Národní ceny Česká hlava 2003 udělené vládou ČR je profesor RNDr. Zdeněk Herman, DrSc. a Cenu Česká hlava 2007 v kategorii Doctorandus obdržel Mgr. Aleš Benda, Ph. D.

Ing. Květoslava Stejskalová,CSc. – Zvláštní cena společnosti Česká hlava

Ing. Květa Stejskalová, CSc. pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR od roku 1989. Kromě toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy. Napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům, zajímajícím se o přírodní vědy, prakticky se zapojit do odborné práce ve vědě a výzkumu a její pomoc je namířena i ke středoškolským pedagogům. Stojí podepsána pod řadou akcí, jejichž cílem je podnítit zájem mladých o přírodní vědy a další vzdělávání, např. školy v oboru výzkumu nanomateriálů, konference k prezentaci odborných prací studentů pracujících ve vědeckých týmech, pravidelné návštěvy studentů v ústavu v rámci Dnů otevřených dveří či jiných akcí, stáže a praxe studentů ve vědeckých týmech atd. Je autorkou scénářů popularizačních filmů představujících výzkum v oboru fyzikální chemie či mladé vědce pracující v ÚFCH JH, je také iniciátorkou a spoluautorkou putovní výstavy Příběh kapky o jediném českém nositeli Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovském, přednáší studentům i pedagogům. Od léta 2010 je členkou Rady pro popularizaci vědy AV ČR, poradního orgánu Akademické rady AV ČR pro popularizaci vědeckých výsledků.


Foto z předávání ceny v Mahenově divadle v Brně
a z přednášky studentům v ÚFCH JH
(zdroj: archiv Česká hlava a archiv ÚFCH JH)VÍTĚZOVÉ ČESKÉ HLAVIČKY 2010

MERKUR „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE
1.místo: Hana Lipovská – Gymnázium Blansko – 4.ročník
Práce: Teorie her v ekonomii
1.místo: Tomáš Pohl – Gymnázium Řečkovice – 3. ročník
Práce: Spolupráce firem iStyle a Jasyko a jejich propagace

FUTURA „Řešení pro budoucnost“
1.místo:Tomáš Svoboda – SPŠ elektrotechnická Brno – 4. ročník
Práce: Rentgenové záření a konstrukce přístroje SCIOX

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
1.místo:Tereza Hrablíková – Gymnázium Opava – 3. ročník
Práce: Kyberšikana
1.místo: Filip Naiser – Gymnázium Litomyšl – 3. ročník
Práce: Eye-Controlled Cursor

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena Veolia Voda
1.místo:Vojtěch Kundrát – SPŠ chemická Ostrava – 3. ročník
Práce: Syntéza derivátů kyseliny kynurenové jako dále použitelných stavebních kamenů pro výstavbu kombinatorních knihoven

ABRAXAN „Vstupenka do vědy“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
1.místo: Vojtěch Fišer – Gymnázium E. Krásnohorské, Praha – 8.tř.
Práce: Teplotně hmotnostní průtokoměry

Projekt České hlavičky
je zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Podporuje středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava s VŠE v Praze. V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích (ABRAXAN, MERKUR, GENUS, INGENIUM, FUTURA), o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů a zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů. Vítězní laureáti obdrží finanční odměnu spolu s diplomem a originálem sošky České hlavičky. Jsou vyhlašováni, letos již počtvrté, v Brně na tiskové konferenci a po té představeni veřejnosti na slavnostním galavečeru v Mahenově divadle. Zkrácený záznam části galavečera byl vysílán ve středu 17.11. na programu ČT 1.http://www.ceskahlava.cz

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz