General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2010-05-17 VÍT SVOBODA PŘEVZAL CENU UČENÉ SPOLEČNOSTI V KATEGORII STŘEDOŠKOLÁKŮ

Praha, 17.5.2010 – na valném shromáždění Učené společnosti České republiky byly v dopoledních hodinách ve Velké aule Karolina vyhlášeny a předány medaile Učené společnosti a ceny Učené společnosti pro rok 2010 v kategoriích vědecký pracovník, mladý vědecký pracovník, středoškolský pedagog a středoškolský student. Mezi oceněnými jedenácti středoškoláky byl i Vít Svoboda, student Masarykovy střední školy chemické z Prahy 1, který ocenění získal za studii „Konstrukce a charakterizace diodových laserů pro analýzu stopových množství látek v plynných vzorcích“, jež vypracoval v rámci své středoškolské stáže v Oddělení spektroskopie v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.


Vít Svoboda, student MSŠCH z Prahy 1

Vít Svoboda v minulých dvou a půl letech pracoval na své studii pod vedením Mgr. Ondřeje Votavy, Ph.D na pracovišti laserové spektroskopie a fotochemie v blízké lČ oblasti Oddělení spektroskopie v rámci akademického projektu "Otevřená věda“ (2005-2007) a grantu MŠMT řešeného v ÚFCH JH "Tři nástroje" (2008-2009). Věnoval této práci nemálo svého volného času a úsilí a projevil během svého působení bystrý úsudek i značnou míru samostatnosti. Po krátké době, během které se rychle zorientoval v poměrně komplikované metodice a experimentálních technikách používaných v laboratoři, byl schopen samostatně řešit dílčí výzkumný problém - charakterizaci vlastností laserových diod používaných pro spektroskopická měření. Vyvinul metodiku charakterizace DFB laserových diod a detailně proměřil vlastnosti laserů v oblasti 1.5 μm, které v laboratoři používáme. Také se podílel na probíhajícím vývoji a testování diodových laserů s vnějším rezonátorem. Výsledky této práce pak úspěšně ve školním roce 2009/2010 prezentoval v rámci soutěže SOČ, kde se stal vítězem školního a po té regionálního kola ve fyzice a postupuje do kola celostátního. Vít Svoboda je obdařen notnou dávkou přirozené zvědavosti, nadšením pro věc a schopností rychle proniknout k podstatě problému, ať už se jedná o plánování experimentu či o prezentaci konečných výsledků.

Vzdělávání středoškolské mládeže se zájmem o přírodní vědy se vědci v ústavu věnují s nemalým úsilím a své stáže v ústavu ročně absolvují téměř dvě desítky zájemců (http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje).


CenaUS_DSC_0789.JPG
CenaUS_DSC_0781.JPGCenaUS_DSC_0787.JPG
CenaUS_DSC_0795.JPG

Fota ze slavnostního shromáždění (K.Stejskalová, archiv ÚFCH JH)Cena Učené společnosti České republiky
Učená společnost České republiky, o. s. (dále US ČR) byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. Byla vytvořena 36 členy Nadace pro obnovu Učené společnosti, kteří se stali jejími zakládacími členy. Další členové Učené společnosti jsou v souladu se statuty voleni na výročních valných shromážděních, obdobně jako čestní členové. Po posledních volbách v květnu 2006 má Učená společnost 98 členů řádných a 38 členů čestných. V letech 1994-1997 stál v čele US prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., v následujícím období prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1997 - 2002), dále pak prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (2002 - 2004), RNDr. Jiří Grygar, CSc. (2004 – 2006, 2006-2008), prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (2008-2010), prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (2010-). Učená společnost je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. občanským sdružením. Postavení Učené společnosti ve vědeckém životě bylo právně zakotveno s účinností ode dne 13. září 2005 v ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 342/2005 Sb. Jejím výkonným orgánem je Rada Učené společnosti. Další informace naleznete na adrese www.learned.cz.
Ceny Učené společnosti České republiky uděluje předseda US ČR jednou za rok u příležitosti výročního zasedání členů US ČR. Udělují se jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkum osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy US ČR. Výjimečně cena nemusí být udělena.


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz