General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2009-12-01- The exhibition The Story of the Drop was opened in Carolinum in Prague (in Czech)

Putovní výstava s názvem Příběh kapky věnovaná Jaroslavu Heyrovskému doputovala do Prahy.

Slavnostní zahájení výstavy v Praze se uskutečnilo 1.12. v 17:30 v Křížové chodbě Karolina za přítomnosti více než 80 hostů. Pouze v rámci vernisáže (na několik hodin) byla vystavena Nobelova medaile a diplom Jaroslava Heyrovského.
Pro veřejnost je výstava přístupná od středy 2.12. do pátku 18.12. denně a to od 10 do 17 hodin (včetně víkendů a pondělků).

Odborná veřejnost si 50. výročí udělení Nobelovy ceny J. Heyrovskému připomene mezinárodní konferencí, jež bude počátkem prosince uspořádána v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zúčastní se jí vědci z celého světa. Tato akce však bude vzhledem ke své odbornosti středem zájmu jen uzavřené skupiny odborníků z oboru elektrochemie. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. by rád tuto událost připomněl i široké laické veřejnosti, a proto se rozhodl uspořádat putovní výstavu, která život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského představí nejen pamětníkům polarografie, ale i zájemcům o přírodní vědy z řad těch později narozených, tedy studentů a žáků.
Putovní výstava se snaží přiblížit návštěvníkům osobnost Jaroslava Heyrovského (20.12.1890-27.3.1967) nejen jako vědce, ale i jako člověka. Expozice je uspořádána z dokumentů a přístrojů, které byly po dlouhá léta uloženy v ústavním archivu či depozitáři, řada informací byla čerpána z knih o Jaroslavu Heyrovském, které napsal jeho žák Jiří Koryta (např. Melantrich 1990) či z vyprávění žáků a spolupracovníků J. Heyrovského. Expozice je tvořena sadou dvanácti plakátů (formát A0), které s využitím fotografií a dokumentů přibližují návštěvníkovi život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinného alba, z nichž některá fota dosud nebyla na veřejnosti prezentována. Řada fotografií, diapozitivů a písemných materiálů z archivu ústavu ilustruje výzkumnou práci J. Heyrovského a jeho týmu. Druhou část expozice tvoří přístroje (vývojová řada 8 -10 polarografů), skleněné polarografické nádobky, diapozitivy, se kterými polarografisté přednášeli, ukázky knih a publikací o polarografii v různých světových jazycích. Filmy zhotovené v 50. a 60 letech, třetí část expozice, dokumentují polarografický výzkum a jsou promítány ve formě nekonečné smyčky. Pro výběr exponátů tým prohlédl téměř 10 kg písemných materiálů, 200 fotografií, 150 diapozitivů a 6 km celuloidových filmů z 50. a 60. let. Spolu s desítkou přístrojů se zdálo, že materiálu k vytvoření výstavy bude dostatek. První přípravy začaly již počátkem roku 2008 a výstava měla svou komorní předpremiéru v listopadu 2008 v rámci Týdne vědy a techniky organizované AV ČR v prostorách budovy na Národní třídě. Vzbudila poměrně značný zájem u návštěvníků této akce, a tak se autorský tým ( K. Stejskalová, M. Heyrovský a R. Kalvoda) rozhodl její uspořádání v roce 2009 dotáhnout do konce a nabídnout výstavu v rozpracovanější podobě širšímu publiku na několika místech České republiky. Výstava je doplněna doprovodným programem řady popularizačních přednášek nejen o Jaroslavu Heyrovském a jeho výzkumu v oboru polarografie, ale i o současné vědě a výzkumu v oboru fyzikální chemie, kterou se vědci v ÚFCH JH zabývají dnes.

Organizátorem a garantem výstavy je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, v.v.i. a výstava vznikla jako informační nástroj v rámci řešení grantového projektu MŠMT v programu NPV II-lidské zdroje (r.č. 2E08038), který se věnuje problematice vzdělávání mládeže se zájmem o přírodní vědy a popularizaci výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti. Jejími autory jsou tak členové týmu projektu, tři vědci-chemici: Květa Stejskalová, Michael Heyrovský a Robert Kalvoda. Její vznik doprovází také podpora zatím téměř desítky partnerů, kteří k jejímu uspořádání propůjčili své prostory či její vznik podpořili finančně.

Putovní výstava již navštívila dvě města: Pardubice (23.9.-18.10., budova FCHT Univerzity Pardubice) a Brno (21.10.-8.11., Hvězdárna a planetárium M. Koperníka) a v závěru roku se vrací do Prahy, aby ji mohli navštívit i Pražané (2.12.-18.12, Karolinum Univerzity Karlovy). Zájem o její instalaci v roce 2010 projevily již další instituce (MFF Univerzity Karlovy v Praze, PřF University Palackého v Olomouci, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě, ÚMČ Prahy 8), a tak se výstava vydá na svá další putování opět v jarních měsících příštího roku. V závěru roku 2010 se u příležitosti 120. výročí narození J. Heyrovského vrátí zpět do Prahy, do MČ Praha 8, kde sídlí Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,v.v.i. Naposledy bude instalována téměř "doma" a to ve spolupráci s Úřadem MČ Prahy 8 (pravděpodobně v reprezentačních prostorách Grabovy vily). I doprovodný program tvořený popularizačními přednáškami k tomuto tématu je v plném proudu, např. přednášku s názvem "Jaroslav Heyrovský - Profil Nobelisty" navštívilo v ÚFCH JH v průběhu podzimu více než 550 středoškolských studentů a žáků ZŠ.

Aktuální informace o výstavě a jejím putování zájemcům přinášejí internetové stránky s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.


web_P1130430.JPGPardubice_01.jpg

Pardubické a brněnské zastavení kapky ...

Brno01.jpgBrno02.jpg

foto: M. Reinberk (1), H. Francová (2) a J. Luner (3,4,), archiv ÚFCH JH.General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz