General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2009-11-17 - Jan Sýkora Awarded by Josef Hlávka Award for Young Scientists... (press release in Czech)

Jan Sýkora převzal cenu Josefa Hlávky: Ocenění tak putuje do ÚFCH JH v posledních několika letech již popáté.

17.11.2009 - Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovala jako každoročně v předvečer státního svátku na zámku v Lužanech u Přeštic Ceny Josefa Hlávky. Jednu z cen, v kategorii pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku, převzal Mgr. Jan Sýkora, Ph. D., mladý vědecký pracovník Oddělení biofyzikální chemie ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

Cena Josefa Hlávky je udělována každoročně a je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Připomíná památku známého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky.

Mgr. Jan Sýkora, Ph. D.

Jan Sýkora působí ve skupině biospektroskopie Oddělení biofyzikální chemie v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. od r. 2002, kdy do ústavu nastoupil k doktorskému studiu a věnoval se charakterizaci hydratace fosfolipidových dvojvrstev. Toto téma je významné, protože uspořádání molekul vody ve fosfolipidových dvojvrstvách má dominantní význam pro správné fungování biomembrán v živém organismu. Jako hlavní experimentální nástroj používal metodu „relaxace rouzpouštědla”. Ve svém výzkumu se dále věnoval např. vývoji nové fluorescenční sondy, která je vhodná pro metodu „relaxace rozpouštědla” v biomembránách. Dalším tématem jeho vědecké práce je vývoj a aplikace nových technik fluorescenční mikroskopie. Spolupracoval například na vývoji nové metody pro určování stechiometrie molekulárních komplexů. Tento přístup by mohl najít uplatnění v určování počtu podjednotek např. iontových buněčných kanálů nebo enzymů.

Jan Sýkora je autorem nebo spoluautorem celkem 21 publikací v respektovaných mezinárodních časopisech. Výsledky jeho práce podstatně přispěly ke zmapování a porozumění hydratace fosfolipidových dvojvrstev a proteinů a k nalezení praktických aplikací metody „relaxace rozpouštědla”.

Vedle své vědecké práce se Jan Sýkora také začíná věnovat výuce vysokoškolských studentů, vyučuje kurz Fluorescence na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. V ústavu je dále zapojen do řešení projektu, který se různými programy přednášek, exkursí, letních škol a stáží věnuje vzdělávání středoškolských studentů se zájmem o přírodní vědy a popularizaci výsledků výzkumu z fyzikální chemie široké veřejnosti.


JS_skolaNANO2009.jpgvyrez_DSC_1991.JPG
Jan Sýkora přednáší studentům o fluorescenční mikroskopii
(foto: K. Stejskalová, archiv ÚFCH JH)Ocenění putuje do ÚFCH JH v posledních několika letech již popáté, neboť mezi oceněnými mladými vědci ústavu byl v roce 2004 Mgr. Michal Horáček, Ph. D. z Oddělení syntézy a katalýzy, v roce 2007 Mgr. Roman Čurík, Ph. D. z Oddělení teoretické chemie a v roce 2008 další z mladých vědců z Oddělení syntézy a katalýzy Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D. V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro vynikající vysokoškolské studenty také Ing. Milan Ončák, student FCHI VŠCHT v Praze, za diplomovou práci, která byla realizována ve spolupráci s laboratoří klastrů pod vedením Mgr. Michala Fárníka, Ph. D. z Oddělení fotochemie, spektroskopie a iontové chemie ÚFCH JH.

Mgr. Jan Sýkora, Ph.D., který letos opět rozšířil řadu držitelů tohoto prestižního ocenění, je tak důkazem, že mladí vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. přinášející do výzkumu v oboru fyzikální chemie nové myšlenky a řešení se stávají příslibem toho, že věda a výzkum v tomto oboru bude mít své kvalitní pokračovatele.


http://www.hlavkovanadace.cz/

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz